ابتلای 6 نفر از قاچاق چیان سوخت به بیماری مالاریا در خاش به علت تردد در خاک پاکستان ...همه مبتلایان درمان شده اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سفر به خاش از ابتلای 6 نفر از شهروندان خاشی به بیماری مالاریا به دلیل تردد در خاک پاکستان از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

1398/04/19 - 22867


ابتلای 6  مورد از قاچاق چیان سوخت به مالاریا در خاش به علت  تردد در خاک پاکستان ...همه مبتلایان درمان شده اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سفر به خاش از ابتلای 6 نفر از شهروندان خاشی به بیماری مالاریا  به دلیل تردد در خاک پاکستان از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در منطقه چاه احمد خاش با اشاره به اینکه این منطقه از تبادلات جمعیتی بالایی برخوردار است که از نظر مراقبت بیماریها و پیشگیری از بروز و شیوع بیماریها دارای اهمیت خاصی است، اظهار داشت: با کمک بهورزان و کارشناسان مناطق مختلف و همچنین شوراها و دهیاریها تمامی افرادی که درحال رفت و آمد به کشورهای همسایه هستند آموزشهای پیشگیرانه  سلامت را دریافت خواهند کرد وتلاش می کنیم تا بصورت داوطلبانه در برنامه های سلامت مشارکت نمایند.

وی با اشاره به اینکه:  بیماریابی، تشخیص و درمان فوری انواع بیماریهای واگیر از برنامه های مهم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است، خاطر نشان کرد: با شناسایی این 6 نفر به مالاریا کلیه اقدامات درمانی در خاش برای آنان آغاز گردید ودرحال حاضر درمان شده اند.

دکتر طباطبایی در ادامه طی بازدید از بیمارستان امام خمینی خاش در زمینه شناسایی سریع  و مراقبت ودرمان  بیماران تاکید کرد و افزود: با توجه فصل گرما و احتمال شیوع  و بروز بیماریهایی مانند مالاریا و التور کلیه پرستاران و کارشناسان  حوزه بهداشت ودرمان آمادگی کامل برای شناسائی بموقع بیماران و مواجهه با این بیماریها را داشته باشند.

 وی گفت:  اجرای موفق نظام مراقبت بیماریها مستلزم هماهنگی تمامی سطوح ارائه خدمات از خانه های بهداشت روستایی تا بیمارستانهای مراکز استان هاست.

وی همچنین در نشست با تمامی کارشناسان حوزه بهداشت ودرمان خاش با اشاره به فصل گرما  و حساسیت بیماریهایی مانند مالاریا، تب کریمه کنگو و التور افزود: اجرای کامل چرخه نظام مراقبت بیماریها و نمونه برداری از افراد مشکوک به بیماری تاکید کرد.

 

ابوالفضل امتحانی

    روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان