سنجش فشار خون کافی نیست، کنترل عوارض فشار خون هدف ماست.

اجرای مداخلات بهبود مراقبت ها، آموزش به منظور افزایش سواد سلامت، و کنترل عوامل خطر از مهمترین راهبردهای کنترلی، پس از شناسائی بیماران فشار خونی است.

1398/03/23 - 22463


 

سنجش فشار خون کافی نیست، کنترل عوارض فشار خون هدف ماست.

اجرای مداخلات بهبود مراقبت ها، آموزش به منظور افزایش سواد سلامت، و کنترل عوامل خطر از مهمترین راهبردهای کنترلی،  پس از شناسائی بیماران فشار خونی است.

دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور حدود 16 میلیون بیمار فشار خونی وجود دارد اظهار داشت: بیش از 40 درصد از مردم از ابتلای خود به فشار خون اطلاع ندارند، و متاسفانه فشار خون بالا زمانی در بین برخی افراد، مشخص می شود که به مراحل پیشرفته بیماری های مختلف رسیده اند و با عوارض قلبی، چشمی و عروقی روبرو هستند ولی اگر از ابتلا به پرفشاری خون پیشگیری شود، شاهد کاهش عوارض و مرگ های ناشی از این بیماری خواهیم بود.

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشی زاهدان با اشاره به اینکه از ابتدای برنامه بیش از 72 هزار نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مورد غربالگری فشار خون قرار گرفته اند که از این تعداد بیش از 6 هزار نفر دارای بیماری پرفشار ی خون بوده اند.

وی  در ادامه افزود: با شناسایی بیماران فشار خونی، اجرای مداخلات بهبود مراقبت ها، آموزش به منظور افزایش سواد سلامت، و کنترل عوامل خطر از مهمترین برنامه های کاهش عوارض این بیماری است.

دکتر طباطبایی ضمن تشکر از مشارکت خوب مردم واطلاع رسانی صداسیما ابراز امید واری کرد: که تا پایان طرح اکثر بیماران فشار خونی در استان شناسایی و اقدامات درمانی برای آنان آغاز گردد.

شایان ذکر است: در این ارتباط ویدئو کنفرانسی مدیران شبکه ها ومراکز بهداشت شهرستانها گزارشی از اجرای غربالگری فشار خون در شهرستانها ارائه کردند و چالشها و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

 ابوالفضل امتحانی

                 روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان