مراجعه هزار و 500 نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای انجام غربالگری پرفشاری خون

طی روز گذشته هزار و 512 نفر برای انجام غربالگری پرفشاری خون به ایستگاه های بسیج ملی کنترل پرفشاری خون در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مراجعه کردند.

1398/03/22 - 22441


خبـــــر
دیروز؛
مراجعه هزار و 500 نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای انجام غربالگری پرفشاری خون

طی روز گذشته هزار و 512 نفر برای انجام غربالگری پرفشاری خون به ایستگاه های بسیج ملی کنترل پرفشاری خون در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مراجعه کردند.
به گزارش روابط عمومی- خانم شهناز کیخا مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه هر روز بر آمار مراجعه کنندگان افزوده می شود  گفت:  از مجموع مراجعه کنندگان 211 بیمار مبتلا به پرفشاری خون به سطوح درمان تخصصی ارجاع شدند که 113 نفر آنان از بیماری خود مطلع نبودند.
وی با اشاره به فعالیت 21 پایگاه ثابت و سیار بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه، سراوان و سیب و سوران،  ادامه داد: پرستاران در 13 پایگاه ثابت مستقر در بیمارستان های تابعه و غیر تابعه، 2 پایگاه در کلینیک های عدالت و سلامت زاهدان، 3 پایگاه در مراکز مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل، 3 پایگاه سیار مرکز اورژانس 115  علاوه بر کنترل فشار خون، فعالیت های آموزشی در زمینه مدیریت صحیح فشار خون را به صورت آموزش های گروهی و چهره به چهره، پخش فیلم آموزشی و توزیع پمفلت، انجام دادند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

تهیه: رضا گل محمودی/ تنظیم: مهدیه کیخوایی