افزایش تمایل افراد جامعه به موضوع خودمراقبتی محسوس است.

مراجعان بیمارستان های خاتم الانبیاء (ص) و علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان، از شرکت در بسیج ملی کنترل فشار خون استقبال قابل توجهی داشته اند که این امر نشانه افزایش آگاهی مردم نسبت به خودمراقبتی است.

1398/03/21 - 22425


خبــــر


استقبال مراجعان بیمارستان های خاتم الانبیاء(ص) و علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان از شرکت در بسیج ملی کنترل فشار خون؛

افزایش تمایل افراد جامعه به موضوع خودمراقبتی محسوس است.


مراجعان بیمارستان های خاتم الانبیاء (ص) و علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان، از شرکت در بسیج ملی کنترل فشار خون استقبال قابل توجهی داشته اند که این امر نشانه افزایش آگاهی مردم نسبت به خودمراقبتی است.

به گزارش روابط عمومی- دکتر ذبیح الله هاشمزهی رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان گفت: از آغاز اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون تا کنون بیش از 720 نفر از مراجعان کلینیک ها در این بیمارستان به ایستگاه سنجش فشار خون مراجعه کردند.

وی ضمن مطلوب خواندن این احساس مسئولیت شهروندان نسبت به ارتقاء سواد سلامت در خصوص فشار خون و مهارت خود مراقبتی تصریح کرد: در بین افراد مراجعه کننده افرادی مبتلا به فشار خون بالا وجود داشت که از بیماری خود مطلع نبودند و بلافاصله اقدامات لازم برای آنان انجام شد.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی به موقع افراد مبتلا به فشار خون بالا اضافه کرد: عدم کنترل به موقع فشار خون، منجر به آسیب به ارگان های داخلی بدن به خصوص کلیه ها می شود که اغلب جبران ناپذیر است.

دکتر محمد کاظم مومنی رئیس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان هم گفت: 90 درصد مراجعه کنندگان به کلینیک این بیمارستان، همزمان با پیگیری امور درمانی خود، برای سنجش فشار خون به ایستگاه بسیج ملی کنترل فشار خون مراجعه کردند.

وی ادامه داد: از مجموع 566 نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک های این بیمارستان، 36 نفر مبتلا به پرفشاری خون بودند که برای آغاز درمان تخصصی ارجاع داده شدند.

وی تاکید کرد: خودمراقبتی و چکاپ منظم سلامتی، فرمول اصلی عمر طولانی تر و حفظ سلامت بدن است.


روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

تهیه: محسن رحیمی، محمدرضا صمد زاده

تنظیم: مهدیه کیخوایی