برگزاری دوره اصلاح شیوه نگارش مکاتبات اداری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

با هدف بهبود و اصلاح شیوه نگارش مکاتبات اداری، دوره آموزشی تحت عنوان آیین نگارش و گزارش نویسی برگزار شد.

1398/02/25 - 22084


با هدف بهبود و اصلاح شیوه نگارش مکاتبات اداری، دوره آموزشی تحت عنوان آیین نگارش و گزارش نویسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی- آقای علیرضا سهیلی مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:  هدف از برگزاری این دوره بازنگری و بهبود شیوه نگارش و اصلاح مکاتبات اداری بمنظور انتقال مناسب مفهوم و درک صحیح مطلب توسط مخاطبین است.

وی ادامه داد: در این دوره کارکنان ادارات کارگزینی ، دبیرخانه و امور اداری واحد های تابعه دانشگاهحضور داشتند.

این دوره دو روزه در سالن همایش های پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

 

تهیه: محمدرضا بوستانی/ تنظیم: مهدیه کیخوایی