هزینه های فرهنگی که امروز انجام می شود، نوعی سرمایه گذاری برای تعالی اجتماعی در آینده است

تلاش در راستای تقویت امور فرهنگی با مشارکت کانونها و تشکل های دانشجویی وهمچنین رفع چالش ها ومشکلات دانشجویان از دغدغه های ریاست و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

1398/02/24 - 22068


 

هزینه های فرهنگی که امروز انجام می شود، نوعی سرمایه گذاری برای تعالی اجتماعی در آینده است

 

تلاش در راستای تقویت امور  فرهنگی  با مشارکت کانونها و تشکل های دانشجویی وهمچنین رفع چالش ها ومشکلات دانشجویان  از دغدغه های ریاست و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

 دکتر علیرضا انصاری مقدم معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اولین نشست سال 98 با دبیران کانونهای دانشجویی با اشاره به این مطلب که: تشکل ها و کانون های دانشجویی موجب ارتقای فعاليت هاي علمي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي  دانشجويان در دانشگاه مي شود، خاطر نشان کرد: تقویت واعتلای برنامه های فرهنگی رسالت حوزه دانشجویی و فرهنگی است ودر این مسیر تمام تلاش خود را به کار بسته ایم.

خوشبختانه برنامه های فرهنگی و فوق برنامه با قوت در سطح کانونها و تشکل ها در حال انجام است و هر چقدر در مسیر تقویت امور فرهنگی هزینه کنیم نوعی سرمایه گذاری برای آینده تعالی فرهنگی است.

شایان ذکر است:در حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 10 کانون و تشکل با مشارکت 2 هزارو 600 دانشجو  در راستای ترویج برنامه های فرهنگی فعالیت می کنند.

 

تهیه:سمانه تیموری

تنظیم: ابوالفضل امتحانی

روابط عمومی وامور بین الملل  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان