انتصاب مهندس احمد بامری به عنوان مدیریت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آقای مهندس احمد بامری طی حکمی به عنوان مدیریت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد.

1398/02/23 - 22049


انتصاب

همکار محترم، آقای مهندس احمد بامری طی حکمی به عنوان مدیریت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد.
دکتر سید محمد هاشمی شهری، ریاست محترم دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکار ارجمند، خانم زینب رضائیان در زمان تصدی این مدیریت، برای آقای مهندس بامری آرزوی توفیق و موفقیت در خدمت گذاری نمود.
شایان ذکر است آقای مهندس احمد بامری همچنان ریاست دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذائی استان و دبیرخانه مشارکت های مردمی دانشگاه را بر عهده دارد.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان