قوانین ، بخشنامه ها ، فرمها و فرایندها

لطفا جهت دریافت قوانین و مقررات و بخشنامه های مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری بر روی لینکهای مربوطه کلیک فرمایید.

 

قوانین ، بخشنامه ها ،فرم ها و فرآیندها

فراخوان انتصاب مدیران

صورتجلسات طبقه و ارتقاء رتبه

صورتجلسات انتصابات و اعمال مدرک

کمیته سنوات و احتساب تجربیات