صفحه اصلی

 

کرونا، زندگی، آینده


ما در وسط یک معرکه عظیم جهانی هستیم. چه بخواهیم، چه نخواهیم. چه بترسیم و چه آرام باشیم. هر ذهنیتی که داشته باشیم، این واقعیت را باید بپذیریم که از آخرین روزهای سال گذشته میلادی یعنی حدود ۴ ماه قبل، دنیا دچار یک واقعیت بزرگ و فراگیر شده که تمامی ذهنیتها، تفکرات، رفتارها و اقدامات مردم و حکومتهای مختلف در سراسر گیتی را تحت تاثیر خود قرار داده است. روزهای قبل از آغاز همه گیری کرونا، هیچکس در هیچ نقطه ای از دنیا حتی بدبین ترین و خیال پردازترین افراد نمی توانستند تصور کنند که در ماه مارس ۲۰۲۰ و یا فروردین ۱۳۹۹ دیدار والدین جزو ممنوعیت ها تلقی میگردد، رفتن به آرایشگاه و یا قدم زدن در پارک احتمالا با جریمه همراه شود و خیلی از رخدادهای عجیب و غریب دیگر که در حال حاضر همه ما شاهد آن هستیم.
در طول تاریخ مدون بشر از حدود ۷ هزار سال پیش تا کنون، اتفاقات و رخدادهای مهم زیادی پدید آمده اند که برخی از آنها، زندگی مردم در تمام دنیا را متاثر خود کرده است. جنگ های جهانی اول و دوم نمونه های اخیر و مثال زدنی از این دست رخدادهاست. ولی کرونا با تمام اتفاقات بزرگ قبلی یک تفاوت اساسی دارد. و آن هم، کسب اطلاع تمامی مردم دنیا در گوشه و کنار این کره خاکی از عمده وقایع مرتبط با این بحران در حداقل زمان است. این تفاوت به لطف وجود شبکه های اجتماعی پدید آمده است و با خود خوبیها و بدیهای متعدد و متفاوتی را به دنبال داشته است. ترس فراگیر و همه جانبه که باعث تغییر در رفتارهای مختلف فردی و اجتماعی همگان شده است، یکی از مهمترین اثرات این کسب اطلاع همگانی است.
از طرف دیگر، همه ما در حال حاضر واجد یک فرصت استثنایی هستیم چرا که تمامی این لحظات بحرانی از جلو چشم، گوش و ذهن بیدار همه ما در حال گذر است. این فرصت، فارغ از تاثیرات مثبت و منفی که ناخودآگاه بر همه ما داشته و احتمالا در آینده نیز خواهد داشت، میتواند ظرفیتی ارزشمند برای ثبت وقایع، تجربیات، دست آوردها و شکست ها و همه آن چیزی باشد که هر روزه در حال درک واقعی آن هستیم. امیدوارم هر چه زودتر شرایط عادی و روزمره به زندگی همه جهانیان برگردد ولی پس از عادی شدن شرایط، این فرصت از بین خواهد رفت و تنها بایستی بعنوان یک پدیده تاریخی به بحران کرونا نگاه کنیم.
به منظور دستیابی به این هدف، این صفحه اینترنتی و مجموعه جزئیات آن ایجاد شده است تا هر کدام از ما که تمایلی به ثبت وقایع مرتبط با کرونا داریم، دچار سردرگمی نشویم. از یک دست نوشته کوچک گرفته تا یک تجربه تلخ و یا طنز و یا یک عکس مرتبط. برای تمامی این موارد در این صفحه یک جای خاص در نظر گرفته ایم تا با اسم فرد آن را درج نماییم.
از همه عزیزانی که این متن را میخوانند خواهش میکنیم که هم خودشان دست بکار شوند و هم به دوستان و علاقمندان در این زمینه اطلاع رسانی کنند. سعی خواهیم کرد که هر چند وقت یکبار منتخبین هر قسمت را اعلام نماییم و در صورت توان، از آنها قدردانی کنیم. ضمن اینکه در صورت امکان تمامی این مطالب را در آینده منتشر نماییم.
این گوی و این میدان. تا کرونا هست، زندگی باید کرد...
برای ارسال مطالب خود از روش های زیر بهره ببرید:


معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. فروردین ۱۳۹۹