صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت

نام و کد خدمت : صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت

  • مراحل انجام خدمت : ثبت نام متقاضی از طریق سامانه - ارسال به به پنل کارشناس جهت بررسی - ارجاع به کمیسیون - صدور مجوز

آدرس محل خدمت : معاونت درمان - اداره نظارت ، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها

مدارک و فرم های مورد نیاز : آدرس محل سكونت- پروانه دائم پزشكي - عكس- پروانه مطب در صورت  وجود - صفحه اول شناسنامه - توضيحات شناسنامه -كارت ملي پشت و رو - كارت پايان خدمت پشت ورو - پايان طرح - تسويه حساب صندوق رفاه - نمونه مهر وامضا

  • لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده در صورت وجود
  • آدرس سامانه در صورت وجود: parvaneh.behdasht.gov.ir

 

خدمات الکترونیکی

  • نام و کد خدمت : صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت
  • آدرس صفحه اینترنتی فرم الکترونیکی : parvaneh.behdasht.gov.ir
  • ارائه کد رهگیری؟ دارد
  • امکان پیگیری خدمت با کد رهگیری وجود دارد؟ دارد
  • امکان پیگیری کد رهگیری از جایگاه اینترنتی بدون نیاز به حضور در دستگاه؟دارد
  • ارائه خدمت بدون نیاز به حضور در دستگاه؟ دارد