ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیات علمی

عنوان خدمت : ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیات علمی علوم پزشکی

اطلاعات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک

نام و کد خدمت : اعطای وام های مسکن - خرید کالا - خودرو - تجهیز مطب - طرح های پژوهشی

مراحل انجام خدمت: مکاتبات اداری با بانک

آدرس محل خدمت : ستاد رفاهی اعضای هیات علمی ( معاونت آموزشی )

مدارک و فرم های مورد نیاز : درخواست متقاضی