بازدید از داروخانه ها و شرکت های دارویی تحت پوشش

مشخصات خدمت

  • نام و کد خدمت 16021012102 بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی (بازدید از داروخانه ها و شرکت های دارویی تحت پوشش)
  • مراحل انجام خدمت مراجعه حضوری، بازدید و پایش عملکرد توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو

 

امتیازدهی

تعداد رای : 6
خیلی بد : 2
بد : 1
متوسط : 0
خوب : 1
عالی : 2