سامانه کشوری 190(شکایات مردمی)

مشخصات خدمت

• نام و کد خدمت 16061012103 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (سامانه کشوری 190)
• مراحل انجام خدمت بصورت تماس تلفنی با مرکز
• آدرس محل خدمت تلفن 190

جهت ورود به سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی اینجا را کلیک نمایید.

امتیازدهی

تعداد رای : 28
خیلی بد : 9
بد : 2
متوسط : 3
خوب : 6
عالی : 8