معرفي


 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه از واحدهای حوزه ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه می باشد که تمامی واحدهای دانشگاه و معاونت های مختلف تحت پوشش این اداره می باشند و هر گونه شکایت (اعم از ارباب رجوع ، کارمند و دانشجو) قابل رسیدگی در این اداره می باشد .

 

شرح وظایف

  1. رسیدگی به شکایات
  2. انجام بازرسی های موردی و مستمر از واحدهای تابعه دانشگاه

 

تلفن :3425783 - 0541

پست الکترونیکی: bazresi@zaums.ac.ir

دانلود شیوه نامه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

دانلود فرم شکایات

   دانلود : arzyabi_.doc           حجم فایل 527 KB
   دانلود : form.doc           حجم فایل 44 KB