تماس با ما


آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - حوزه معاونت آموزشی ستادرفاهی اعضای هیات علمی

شماره تماس :23 - 33295715-054

داخلی : 1299