نوبت دهی

نوبت دهی اینترنتی و تلفنی کلینیک های عمومی و تخصصی دانشگاه

بیمارستان امام علی زاهدان

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بیمارستان روانپزشکی بهاران

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

کلینیک تخصصی عدالت

دریافت نوبت

بیمارستان بوعلی

دریافت نوبت نوبت دهی تلفنی

بيمارستان تخصصي اطفال حضرت علی اصغر (ع) زاهدان

نوبت دهی تلفنی

بیمارستان رازی سراوان

دریافت نوبت