لیست وب سایت های دانشگاه


آدرس سایت شماره تلفن پست الکترونیک
آدرس سایت شماره تلفن پست الکترونیک
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
معاونت غذا و دارو
مديريت آمار و فناوري اطلاعات
معاونت پشتيباني
صمدزاده
دكتر نزار علي مولايي
دانشکده پیراپزشکی
پایگاه خبری - اطلاع رسانی وبدا زاهدان
معاونت تحقیقات و فنآوری
معاونت بهداشتی
معاونت دانشجویی
معاونت آموزشی
بیمارستان چشم پزشکی الزهرا
دانشکده پرستاری مامایی
مرکز بهداشت سراوان
دکتر سلیمی خراشاد
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دفتر حقوقی
بیمارستان خاتم
بیمارستان بهاران
دانشکده بهداشت
مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
شبکه بهداشت و درمان خاش
بیمارستان علی بن ابیطالب
مرکز بهداشت زاهدان
مرکز فوریتهای پزشکی
دبیرخانه الکترونیک همایشها و سمینارهای دانشگاه
سامانه پیامکی دانشگاه
شبکه درمان سراوان
مرکز تحقیقات پرستاری
معاونت درمان
مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاه ها
مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بیمارستان چابهار
مدیریت بازرسی
مرکز رشد واحدهای فناور
شبکه بهداشت چابهار
بیمارستان بوعلی
شبکه بهداشت کنارک
دانشکده توانبخشی
هم اندیشی
کتابخانه
سامانه آموزش پرستاری
Faculty of Medical Sciences
مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار
مدیریت امور مالی
سامانه ثبت نام نیروهای طرح
سامانه فراخوان نیروی انسانی
موسسه آموزش عالی سلامت خاش
مدیریت پشتیبانی
بیمارستان علی اصغر
سامانه نوبت دهی
Zahedan University of Medical Sciences
Logbook
بیمارستان رازی سراوان
بیمارستان امام خمینی (ره) خاش
جستجوگر شماره تلفن
هسته گزینش
Chabahr Hospital
فرم های الکترونیک
فصلنامه پژوهشی کمیته تحقبقات دانشجویی
Faculty of Nursing and Midwifery
حراست
Faculty of Rehabilitation Sciences
Faculty of Health
Alzahra Eye Hospitalroot
Faculty of Dentistry