تقویم
اوقات شرعی
صفحه اصلي > تماس با ما 
سه شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٥
تماس با ما

برای ارتباط با مسئولین و یا ارسال فایل لطفا فقط به آدرس پست الکترونیک زیر ایمیل بزنید.

 

khash.health@zaums.ac.ir

با تشکر

 

دفترچه تلفن

054 – 33725403

ریاست

054 - 33723652

آموزش وامور کلاسها

054 – 33725406

امور مالی وحسابداری

054 - 33725407

امور اداری و کارگزینی

054 – 33725405-6

مرکز تلفن

054 - 33725407

فاکس

 

شماره داخلی واحد
105 رئیس دفتر دکتر
120 کارگزینی
107 آموزش
110 امور دانشجویی
111 حسابداری
112 کارپردازی
114 کتابخانه
115 انبار
118 دبیرهانه
109 مرکز کامپیوتر
123 انتشارات-امین اموال
124 نگهبانی
119 امور عمومی
122 معاونت آموزشی