سال 95


گزارش نهایی پایان نامه های ارشد سال95

ردیف

مجری و استاد راهنما  

عنوان

1

دکترعلی نویدیان

دانشجو شهلا سلیمانی

تاثیر انحراف فکر براضطراب و تحمل بیماران تحت برونکوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) زاهدان , 94

2

دکترعلی نویدیان

دانشجو پروین سلطانی

بررسی تأثیر مشاوره جنسی گروهی بر باور، نگرش و کیفیت رابطه زناشویی زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان،94

3

دکتر فریبا یعقوبی نیا

دانشجو سارا شیخ

بررسی مقایسه ای تاثیر موسیقی درمانی و ماساژ بازتابی کف پا بر شاخص های فیزیولوژیک و درد بیماران غیرترومایی با کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبت ویژه  بیمارستان امام علی  زاهدان 1394

4

خانم زهرا پیشکار مفرد

دانشجو الهام علی احمدی

بررسی مقایسه‌ای تأثیر ماساژ درمانی و سرما درمانی بر میزان درد و حجم‌های ریوی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان، 1394

5

خانم فاطمه کیانی

دانشجو محمدعلی حسن زاده

مقایسه تاثیر  روش آرام سازی بنسون و رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر میزان خستگی و اضطراب بیماران همودیالیزی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 1394

6

دکترعلی نویدیان

دانشجو مهری اسماعیل زاده

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مدل هشت مرحله ای کش بر تصویر بدنی زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1394

بروزرسانی :95/8/9