تاریخچه دانشکده

 

تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

 

قبل از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال های 62 لغایت 64 تربیت دانشجو در مقطع کاردانی پرستاری توسط مجتمع آموزشی و پرورشی حضرت فاطمه الزهرا (س) انجام می شده است. با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1365 اولین گروه مقطع کارشناسی پرستاری در سال 1366 پذیرش شدند. اولین دوره مقطع  کاردانی در سال  68 وکارشناسی ناپیوسته مامایی در سال 1370 شروع به تحصیل نمودند و در سال 71  اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته این رشته پذیرفته شدند. رشته اتاق عمل مقطع کاردانی در سال67 و در مقطع کارشناسی در سال87 راه اندازی شد. درحال حاضر446 دانشجو درمقطع کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند.

راه اندازی تحصیلات تکمیلی در مهرماه 1392 در مقطع کارشناسی ارشد با دو رشته پرستاری مراقبت های ویژه و مشاوره در مامائی اغاز شد ومتعاقب آن دررشته های مختلف (پرستاری داخلی جراحی، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری کودکان و روان پرستاری) سالیانه پذیرش دانشجو دارد.درحال حاضر 72 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های پرستاری ومامایی مشغول تحصیل می باشند. لازم به ذکر است که این دانشکده دارای43 عضوهیئت علمی درمرتبه های دانشیاری(1)، استادیاری(8) ومربی(34) می باشد.

 

تاریخچه پژوهشی دانشکده

 

در سال 1374 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درخصوص تصویب طرح های تحقیقاتی به دانشکده تفویض اختیار نمودند. مجله دانشکده با عنوان "فصلنامه پرستاری داخلی- جراحی" با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران و با مجوز انتشار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکصد و هفتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ 16/2/1391 به تصویب رسید و مجوز انتشار دریافت کرد. این مجله در یکصدودهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ 27/3/1392 رتبه علمی- پژوهشی را اخذ نموده که در پایگاه های اینترنتی magiran,  ، ایران مدکس،پایگاه علوم جهان اسلام(ISC (و CINAHL نمایه می شود.

در حال حاضر دو مرکز تحقیقاتی با عناوین مرکز تحقیقات پرستاری جامعه و مرکز تحقیقات سلامت بارداری با اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حال فعالیت می باشند.


محتوای مرتبط