اعضاء شورا

اعضاء شورای  پژوهشی  دانشکده  در سال 1397

ابراهيم ابراهيمي طبس

آمنه صفرزاده

دکترعزيز ا... اربابي سرجو

دکتر فرشته قلجايي

طاهره بريري

 دکتر مهناز قلجه

زهرا پيشكار مفرد

فتيحه كرمان ساروي

زهرا پهلواني شيخي

فاطمه كياني

عاليه السادات جلال الديني

رقیه کیخا

فرنوش خجسته

علي اكبر كيخا

حسن ربابي

دکترزهرا مودي

مرضيه رخش خورشيد

نسرين محمودي

دکتر نسرين رضايي

دکتر علي نويديان

دکتر عليرضا سالار

دکتر فرشته نجفي

حامد سارانی

مريم نوايي

دکتر سيمين شريفي

دکتر فریبا یعقوبی نیا

نرجس خاتون صادقي گوغري

 


محتوای مرتبط