معرفی واحد

 

 

 

معرفي:

واحد فناوري اطلاعات متولي كليه سيستمهاي رايانه اي اعم از سخت افزار ، نرم افزار و شبكه در دانشکده مي باشد دراين زمينه بررسي نيازها و تقاضاهاي دريافتي از ساير واحدها و ارائه خدمات لازم ، برنامه ريزي به منظورتجهيز، پشتيباني، نگهداري و استفاده بهينه از سخت افزار ها و نرم افزارهاوشبكه ،پيش بيني و برنامه ريزي آموزش هاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و افزايش مهارت‌هاي تخصصي كاركنان و دانشجویان ،‌ طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و ارتباطي دانشکده و‌ رفع نواقص و كاستي‌هاي سيستم هاي موجود برعهده اين واحد مي باشد.

این واحدکار خود رابه طور رسمی از سال 1380 شروع کرده ودر طول سال های متمادی تغییرات اساسی در این واحد بوجود آمده است..در حال حاضر کلیه اتاق های مربیان به دستگاه کامپیوتر مجهز و همه سیستم ها جهت پرینت به سیستم مرکزی  share می باشند .

همه واحد ها و اتاق ها و همچنین خوابگاه از سرویس شبکه و اینترنت بهره مند می باشند. 64 دستگاه اعضاءهیئت علمی و 18دستگاه برای کارشناسان و پرسنل امور اداری  و 35 دستگاه مخصوص کلاس ها ،24 دستگاه برای سایت دانشجویان ارشد و علاوه بر آن این واحد دارای 24 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر و یک دستگاه اسکنر در سالن مخصوص دانشجویان می باشد . 1 دستگاه مخصوص مسئول سایت ، 1 دستگاه سرور آنتی ویروس و 1 دستگاه سرور امور مالی دانشکده نیز در سایت موجود می باشد.

یکی از زیر مجموعه های این واحد سایت کامپیوتر مجزی دانشجویان ارشد می باشد که از سال 1392 تاسیس و تجهیز شد.هر کدام از دانشجویان مقطع ارشد دارای یک سیستم اختصاصی با اکانت اختصاصی ویندوز و اینترنت می باشند.در حال حاظر این واحد مجهز به 24 سیستم کامل کامپیوتر ، یک دستگاه پرینتر ،یک دستگاه اسکنر ، یک دستگاه ویدئو پروژکتور و سایر تجهیزات لازم برای مطالعه و تحقیقات دانشجویی از جمله کمد و میز مطالعه اختصاصی می باشد.


مسئول واحد :مهندس رخشانی کارشناس فناوري اطلاعات

 


 


 


 


محتوای مرتبط