پژوهش

کارشناسان  پژوهش:

نام و نام خانوادگی: راضیه عابدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

نام و نام خانوادگی: سهیلا هاشم زهی  

مدرک تحصیلی: کارشناس IT

تلفن واحد: 33442481-054

ایمیل:  drnm@zaums.ac.ir

 

 شرح وظایف:

1.دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده از طریق سامانه سمات .

2.تشکیل شورای پژوهشی جهت تصویب طرحهای پژوهشی

3.ارسال  طرحهای پژوهشی جهت  داوری علمی و متدولوژی  به کارشناسان از طریق سامانه سمات

4.نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده .

5.تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرحهای پژوهشی .

6.ارسال طرحهای تحقیقاتی بعد از تصویب به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت مطرح شدن در  کمیته اخلاق وپیگیری تا  عقد قرارداد .

7.اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به اعضاء هیئت علمی.

8.کمک به برگزاری همایشها

9.درخواست برگزاری کارگاههای پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان به مسئولین مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاهها در سطح دانشکده .

10.تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی .

11.نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به قسمتهای مختلف دانشکده و خارج دانشکده .

12.بروز رسانی اطلاعات پژوهش در سایت دانشکده 

13.ارائه گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده بصورت سالانه و شش ماهه

14.بررسی مدارک پژوهشگران جهت انتخاب پژوهشگر نمونه

15.بروزرسانی CV اعضاء هیئت علمی در سایت و در پرونده پژوهشی

16.اطلاع رسانی در خصوص همایش ها و سمینارهای داخل و خارج کشور

17.پیگیری اجرای پروپوزال ها بر اساس زمان تخصیص داده شده و بازخوراند به مجریان

18.گزارش هفتگی و ماهانه فعالیت های پژوهشی و مشکلات اجرایی

 


محتوای مرتبط