• با تلاش گروه کودکان دانشکده پرستاری

  راه اندازی فضای نقاشی در بخش کودکان بیمارستان امام علی (ع)

  .

  بیشتر

 • برگزاری جشن تولد برای کودکان تحت شیمی درمانی در اتاق بازی بخش کموتراپی

  برگزاری جشن تولد برای کودکان تحت شیمی درمانی در اتاق بازی بخش کموتراپی

  .

  بیشتر

 • سالن آموزش زایمان فیزیولوژیک

  سالن آموزش زایمان فیزیولوژیک

  .

  بیشتر

 • دفتر مجله دانشکده پرستاری مامایی

  دفتر مجله

  .

  بیشتر


رویدادها

گوناگونصفحه در دست طراحي مي باشد