معاون اجرایی


نام و نام خانوادگی : جمشید اویسی

مرتبه علمی : همتراز استادیار 3

 مدرک تحصیلی : پزشک MD-MPH

 آدرس : زاهدان- میدان مشاهیر - مرکز بهداشت استان

پست الکترونیکی : jmovc@yahoo.com

تلفن : 05412438802

تلفکس : 05412438800