معاونت بهداشتی


نام و نام خانوادگی : سیدمهدی طباطبایی

رتبه علمی :

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (phd) اپیدمیولوژی

آدرس : زاهدان - میدان مشاهیر ، مرکز بهداشت استان

پست الکترونیکی: zu.healthdeputy@gmail.com

تلفن : 05412438801  

تلفکس: 05412438800