ریاست دانشگاه

دکتر محمودرضا میری بنجار

ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دکتر محمودرضا میری بنجار

 


 

آدرس :زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت - پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن : - 33295763-33295762   054 

فاکس :33294390-054

پست الکترونیک :chancellor@zaums.ac.ir

 

 

   دانلود : DR_MIRI__CV.pdf           حجم فایل 115 KB