ریاست دانشگاه


 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

نام: محمودرضا 

                              

نام خانوادگی: میری بنجار   

         

آدرس :زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت - پردیس دانشگاه علوم پزشکی


تلفن : - 33295763-33295762   054 


فاکس :33294390-054

 

پست الکترونیک :chancellor@zaums.ac.ir

 

   دانلود : DR_MIRI__CV.pdf           حجم فایل 115 KB