صفحه اصلي > ریاست دانشگاه  > ریاست دانشگاه  
ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

نام: محمودرضا 

                              

نام خانوادگی: میری بنجار   

         

آدرس :زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت - پردیس دانشگاه علوم پزشکی

 

تلفن : - 33295763-33295762   054 

 

فاکس :33294390-054

پست الکترونیک :chancellor@zaums.ac.ir

 

 

 

     انتصابات و مشاغل اجرائی و مدیریتی

1- انتصاب بعنوان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی حکم شماره 15345/پ مورخه 11/7/70

2- انتصاب بعنوان مدیر گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی حکم شماره 15613/پ مورخه 11/7/70

3- انتصاب با حفظ سمت بعنوان قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی حکم شماره 230902/13/پ مورخه 11/10/70

4- انتصاب بعنوان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی حکم شماره 8155/13/پ مورخه 1/4/73

5- انتصاب بعنوان عضو شورای پزشکی استان طی حکم شماره 31163 مورخه 21/8/70

6- انتصاب بعنوان رئیس کمیسیون پزشکی بدوی تامین اجتماعی طی حکم شماره 6736 - 250 مورخه 18/9/70

7- انتصاب بعنوان مسئول کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه طی حکم شماره 29808/13/پ مورخه 13/12/70

8- انتصاب بعنوان عضو شورای پژوهشی دانشگاه طی حکم شماره 3565/13/پ مورخه 17/12/71

9- انتصاب بعنوان عضو ستاد اجرائی شاهد دانشگاه طی حکم شماره 25031/13/پ مورخه 2/9/71

10- انتصاب بعنوان عضو کمیسیون 3 نفره موضوع ماده 87 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه طی حکم شماره 71329/13/پ مورخه 17/12/73

11- انتصاب بعنوان رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در سال 1378

12- انتصاب بعنوان معاون اداری مالی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1380

13- انتصاب بعنوان عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی تبریز

14- انتصاب بعنوان سرپرست دانشکده پزشکی تبریز در سال 1381

15- انتصاب بعنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ 1/7/1382

16- انتصاب بعنوان عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1370 بمدت 4 سال

17- انتصاب بعنوان عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1374 بمدت 4 سال

18- انتصاب بعنوان عضو گزینش استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1372

19- انتصاب بعنوان عضو هیئت انتظامی تجدید نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1384

20- انتصاب هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 90 بمدت 4 سال

 

 

                                              

     سوابق کاری

آموزشی، درمانی

سمت

محل خدمت

طول خدمت

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

9 سال

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

4 سال

رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 سال

معاون اداری مالی دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1 سال

سرپرست دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

6 ماه

معاون درمان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 سال و 9 ماه

 

 

     کتاب:

کتاب بهداشت برای کشاورز: نویسنده سی، اف، استنفورد، ترجمه رمضان میرزائی، علی کبریائی با همکاری دکتر محمودرضا میری سال 1376

 

 

     مقالات پژوهشی:

ردیف

عنوان مقالات تحقیقی

نویسندگان

مکان تحقیق

محل ارائه

سال

1

بررسی 42 مورد آنوریسم کاذب شریانی در مجروحین جنگی

دکتر محمودرضا میری

دکتر ابراهیم حنیفی

مراکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کنگره سراسری تروما زاهدان

1369

2

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

APRIL - JUNE 2005 Comparison of efficacy of honey versus silver sulfadiazine and acetate mafenid in the treatment of contaminaled burn wounds in piggies

Miri MR Hemmati H & shahraki S

ZAHEDAN Univercity of medical sciences

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

 

2005

3

نتایج 5 ساله مطالعات 39 مورد تومور جسم کاروتید در بیمارستان های امام خمینی و شهید قاضی تبریز

دکتر امرالله بیات

دکتر صمد مصدقی

دکتر محمودرضا میری

دکتر ابوالفضل شیرین زاده

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان شهید قاضی

مجله دانشکده پزشکی تبریز

1386

4

The prognostic value of preoperative serum levels of CEA and CA242 in patients with colorectal cancer

Ebrahimzadeh - ME [a] lab D Miri MR - [b] Fattahi E - MA [c]

TBRIZ

Int.Med J vol 4 NO2 december - 2005

2005

5

Tuberculosis: Treatment PULMONARY RESECTION for MULTI DRUG RESIST - ANT TUBERCULOSIS

Abulfazl shirinzadeh MD

khalil Ansaarin MD

Vahid Montazery MD

Samad Mosaddeghi MD

Ashraf fakhrjoo

MD

Mohsen sokooti MD

Thoracic Department, Imam hospital Tabriz Iran

CHEST 2005 THE CARDIO - PULMONARY AND CRITI - CAL CARE JOURNAL

2005

6

گزارش 41 مورد انسداد شریان آئورتو ایلیاک در بیمارستان امام خمینی تبریز در سال 82 تا 87

دکتر امرالله بیات

دکتر صمد مصدقی

دکتر محمودرضا میری

تبریز

جامعه جراحان ایران شاخه آذربایجان شرقی

1388

7

بررسی 106 مورد بیماری بورگر در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی تبریز

دکتر محمودرضا میری

تبریز

جامعه جراحان ایران شاخه آذربایجان شرقی

1388

8

بررسی علت فوت در سالمندان مراجعه کننده به واحدهای اورژانس مراکز آموزشی و درمانی استان آ - ش

دکتر محمودرضا میری

تبریز

شانزدهین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

1388

9

Efficacy of fibrin glue on seroma formation after breast surgery

دکتر محمودرضا میری

دکتر همت مقصودی

دکتر رویا سام نیا

دکتر پرویز صالح

دکتر فرهنگ پارسافر

تبریز

International journal of brest 643132

2012

10

طراحی مدل آموزشی موثر به منظور ارتقا دانش، نگرش و تغییر رفتارهای پرخطر در گروه سنی جوان و نوجوان

دکتر محمودرضا میری

تبریز

سمینار ایدز و اعتیاد دانشگاه آزاد اسلامی

1388

 

 

 

          پایان نامه ها

ردیف

موضوع پایان نامه

نگارش

استاد راهنما

شماره

سال

مکان

1

استفاده از عسل موضعی در درمان زخم های سوختگی آلوده به میکروب پسودوموناس آئروژنوزا و مقایسه آن با سیلور سولفادیازین و استات مافنید

شکرالله حسین زاده

دکتر محمودرضا میری

375

1376

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2

مقایسه میزان درد پس از عمل آپاندکتومی بدنبال بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی

دکتر حسینعلی دانش

دکتر محمودرضا میری

135/ت

1379

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3

بررسی علل انسداد پیلور در بخش جراحی

حمیده حلالی نیا

دکتر محمودرضا میری

523/154 - 1/82

1382

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4

علل بستری تروماهای بلانت شکم در بخش ICU

فاطمه رجبی خاصوان

دکتر محمودرضا میری

524/154 - 1/82

1382

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5

مقایسه یافته های رادیولوژیک با یافته های ضمن عمل در کانسر معده

وجیهه مناسب فام

دکتر محمودرضا میری

522/154 - 1/82

1382

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

6

مقایسه چسب فیبرینی با روش مرسوم در بروز سرما پس از لنف آدنکتومی آگزیلاری در کانسر پستان

دکتر فرهنگ پارسا

دکتر محمودرضا میری

7/4/88

1390

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

7

بررسی تاثیر هم زمان عصاره آلوئه ورا و داروی سیلور سولفا دیازین بر ترمیم زخم سوختگی در رت ها

دکتر رامین راجی

دکتر محمودرضا میری

6/6 - 3/88

1388

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

     طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان

مجری

استفاده راهنما

سال

1

تعیین آگاهی، بینش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زاهدان از راههای پیشگیری از بارداری در سال 73

دکتر احمد یوسف زاده

دکتر محمودرضا میری

1373

2

تاثیر عسل (موضعی) بر زخم های سوختگی و عفونی شده بر روی خوکچه هندی

دکتر محمودرضا میری

 

1376

3

بررسی علل مرگ و میر در بیماران پذیرش شده در بخش های اورژانس

دکتر محمودرضا میری

 

1376

4

بررسی آسیب های ناشی از اجسام نوک تیز (NSI) و اقدامات انجام شده پس از آسیب در بین کارکنان مراکز آموزش و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 86

دکتر محمودرضا میری

 

1386

5

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی از تاثیر داروهای روان گردان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر محمودرضا میری

 

1386

 

 

 

   دانلود : DR_MIRI__CV.pdf           حجم فایل 115 KB