اخبار جدید

1396/03/04

حال عمومی پزشکان و کارکنان مصدوم بیمارستان دارالشفای میرجاوه رضایت بخش است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دقایقی قبل در مصاحبه با خبرنگار وبدا گفت: پس از انجام آزمایشات، تصویر برداری ها و سایراقدامات لازم، پزشک متخصص جراح که در این سانحه آسیب دیده بود از بیمارستان مرخص شده است.خانه