قوانین

قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

1- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي لینک مشاهده                
2- قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت لینک مشاهده                    

3- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27

لینک مشاهده                
4- قانون برنامه پنجم لینک مشاهده                

5- قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي كشور

لینک مشاهده                

6- قانون تشكيل وزارت بهداشت

لینک مشاهده                

7- قانون تشكيل هيات امناء دانشگاهها

لینک مشاهده                

8- قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

لینک مشاهده                

9- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

لینک مشاهده                

10- قانون جرايم رايانه اي

لینک مشاهده                

11- قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

لینک مشاهده                

12- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتي

لینک مشاهده                

13- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

لینک مشاهده                

14- قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

لینک مشاهده                

15- قانون ساماندهي بهداشت و درمان براساس اصول قانون اساسی

لینک مشاهده                

16- قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

لینک مشاهده                

17- قانون مديريت خدمات كشوري

لینک مشاهده                

18- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال 1375

لینک مشاهده                

19- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

لینک مشاهده                

20- قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

لینک مشاهده                

21- قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

لینک مشاهده                

22- متن کامل قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

لینک مشاهده                

23- متن کامل آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی

لینک مشاهده                
24- مصوبه شوراي عالي اداري - در خصوص تفویض اختیار به روسای دانشگاهها
لینک مشاهده                

25- مصوبه شوراي عالي اداري - در خصوص وظایف مدیران استانی و شهرستانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

لینک مشاهده                

26- مقررات امحاء اسناد دولتی

لینک مشاهده                

27- پیش نویس آیین نامه مالی معاملاتی جدید دانشگاه

لینک مشاهده                

28- آیین نامه داروخانه ها

لینک مشاهده                

29- قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات

لینک مشاهده                

30- آيين نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیات علمی

لینک مشاهده                

31- آيين نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

لینک مشاهده                

32- دستورالعمل اجرایی فصل 8 آيين نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیات علمی

لینک مشاهده                

33- دستورالعمل اجرایی نظام آموزش کارکنان غیرهیات علمی

لینک مشاهده                

34- تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه به هیاتهای امناء دانشگاهها

لینک مشاهده                
35- آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه لینک مشاهده                
36- بخشنامه نحوه اخذ تعهد خدمت از متعهدین بخدمت در وزارت بهداشت لینک مشاهده                
37- آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاههای علوم پزشکی کشور لینک مشاهده                
38- آیین نامه دریافت ریز نمرات و مدارک تحصیلی و پروانه موقت به متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور لینک مشاهده                
39- دستورالعمل اجرايي استفاده از ماموريت آموزشي لینک مشاهده                
40- دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي لینک مشاهده                
41- دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز لینک مشاهده                
42- دستورالعمل اجرايي تبديل وضع کارمندان پيماني به رسمي آزمايشي لینک مشاهده                
43- دستورالعمل اجرايي تبديل وضع کارمندان رسمي آزمايشي به رسمي لینک مشاهده                
44- دستورالعمل کسور ايام مرخصي بدون حقوق بابت ايام تحصيل لینک مشاهده                
45- دستورالعمل مرخصي ها لینک مشاهده                
46- دستورالعمل نحوه بررسي تعهدات و صدور مجوز تحويل مدارک تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي علوم پزشکي کشور لینک مشاهده                
47- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات لینک مشاهده                
48- آیین نامه توسعه فاوا لینک مشاهده                
49- آیین نامه استفاده از اعضای هیأت علمی مدعو لینک مشاهده                

50- آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت

لینک مشاهده                

51- آیین نامه مراکز رشد

لینک مشاهده                

52- دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان

لینک مشاهده                

53- دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در دانشگاه

لینک مشاهده                

54- آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

لینک مشاهده                

55- ضوابط و مقررات توقیف وبرداشت ازحساب کارکنان دولت

لینک مشاهده                

56- ضوابط استفاده از خانه هاي سازماني و پانسيونهاي دانشگاه

لینک مشاهده                

57- آراء هیات عمومی پرکاربرد

لینک مشاهده                

58- قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران


لینک مشاهده                

محتوای مرتبط

 روابط عمومی/در کارگروه ویژه نظام مراقبت حشره شناسی عنوان شد: لاستیکهای مستعمل وانباشته شده خودروها در حاشیه شهر چابهار محلی مناسب برای رشد و تکثیر پشه آئدس، ناقل بیماریهای نوپدید وبازپدید (خبر)
 اعلام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان یکی از 10 دانشکده دندانپزشکی برتر کشور از لحاظ شاخص H-INDEX (خبر)
 EDC/ برگزاری آزمون المپیاد درون دانشگاهی حیطه مدیریت نظام سلامت (خبر)
 روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه درنشست بررسی مشکلات بهداشتی ودرمانی مهرستان با اعضای شورای شهر مهرستان... ارتقای سطح کیفی خدمات سلامت در تمام مراکزبهداشتی ودرمانی استان اصولی ترین برنامه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 شمارش معکوس آغاز خدمت دیگری از دولت در قالب طرح پزشک خانواده در استان سیستان و بلوچستان (خبر)
 روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه در جلسه مدیران شبکه ها وروسای مراکز بهداشت درسراوان عنوان کرد :اهتمام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای تمام مردم استان ... (خبر)
 روابط عمومی/حضور مدیر گروه وتیم بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان اولین تیم و نماینده دانشگاه وارزیاب کشوری وزارت بهداشت در مناطق زلزله زده کرمانشاه (خبر)
 روابط عمومی/مشارکت داوطلبان سلامت وتیم های بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در خدمات رسانی به 32 هزار زائر پاکستانی در مرز میرجاوه،تبلوری عظیم در همیاری کاروان مسیر عشق و دلدادگی (خبر)
 EDC/قابل توجه اعضای هیأت علمی شرکت کننده در کارگاه دو روزه روش های نوین تدریس 4 و 5 دی (خبر)
 جشنواره خدمات الکترونیک سلامت (خبر)