کارگاهها 

کارگاههای اقدام پژوهی برگزار شده  در سال 1390

کارگاه  ویژه پرستاران در تاریخ های 27/9/90 و 14/10/90

 

 کارگاههای اقدام پژوهی برگزار شده در سال 1389

کارگاه ویژه کارشناسان معاونت های مختلف دانشگاه در تاریخ 25/10/89 لغایت 26/10/89

 

کارگاههای اقدام پژوهی برگزار شده در سال 1387

پنجمین  کارگاه اقدام پژوهی در ارتقاء سلامت ویژه پرستاران و سر پرستاران بیمارستان امام علی (ع) زاهدان، در مورخ 6/11/87 لغایت 7/11/87 در سالن اجتماعات EDC  تشکیل گردید.

 

 

چهارمین  کارگاه اقدام پژوهی در ارتقاء سلامت ویژه شهرستانها در شهرستان چابهار با حضور پرسنل بهداشتی و درمانی واحدهای تابعه دانشگاه در مورخ 13/9/87 لغایت 14/9/87 تشکیل گردید.

  

سومین کارگاه اقدام پژوهی در ارتقاء سلامت ویژه شهرستانها در شهرستان خاش با حضور پرسنل بهداشتی و درمانی واحدهای تابعه دانشگاه در مورخ 29/8/87 لغایت 30/8/87 تشکیل گردید.

 

دومین کارگاه اقدام پژوهی ویژه شهرستانها در شهرستان ایرانشهر با حضور پرسنل بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه دانشگاه در مورخ 8/8/87 لغایت 9/8/87 تشکیل گردید.

 

اولین کارگاه اقدام پژوهی ویژه شهرستانها در شهرستان سراوان با حضور پرسنل بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه دانشگاه در مورخ 24/7/87 لغایت 25/7/87 تشکیل گردید.

 

 

کارگاههای اقدام پژوهی برگزار شده در سال1386-1385

 یک دوره ویژه کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه

دو دوره ویژه پرستاران

یک دوره ویژه کارکنان معاونت دارو و غذا

 

یک دوره ویژه کارکنان امور آزمایشگاههای شهرستانهای استان

یک دوره ویژه کارکنان اداره امور آزمایشگاههای زاهدان

یک دوره ویژه کارکنان مرکز بهداشت استان