طرحها


 

پیشنهادات و اقدام پژوهی

سال   1385

ردیف

عنوان

مجری/همکاران

واحد ارائه دهنده

بودجه طرح

وضعیت طرح

نتایج

1

بهبود وضعیت اطلاع رسانی درخصوص احداث آزمایشگاه کنترل محصولات غذایی و بهداشتی به صاحبان کارخانه ها

مسعود فیروزکوهی

 

معاونت دارو و غذا

000/500/1 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

کمک به ایجاد و ارتقائ امنیت غذایی محصولات مورد مصرف آحاد مردم و کاهش بیماریهای ناشی از مصرف غذا

 

بهبود وضعیت نمونه برداری مواد غذایی و بهداشتی از طریق اطلاع رسانی و طراحی کیف نمونه برداری

مسعود فیروزکوهی/مصطفی صالحی زاده/محمد اربابی سرجو/مراد علی اصغری/مریم اسلامی/ارامدخت خطیبی/بهناز دادگر/آزیتا میرکازهی/طیبه شهریاری/فرخنده فیروزی/شهربانو میمنی/فریبا هرمزی

 

معاونت دارو و غذا

000/500/1 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

کمک به ایجاد و ارتقائ امنیت غذایی محصولات مورد مصرف آحاد مردم

 

سال 1386

ردیف

عنوان

مجری/همکاران

واحد ارائه دهنده

بودجه طرح

وضعیت طرح

نتایج

 

ارتقائ کیفیت گزارش نویسی پرستاری در بخش های زنان و جراحی و اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب

شهناز سنچولی/ثریا رضایی زاده/شهناز کیخا/فاطمه زین العابدینی/حمیده خزاعی/مژگان جهانتیغ/زهره پرنده مطلق/زهرا پودینه/محمد سنچولی

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود کنترل رفت و آمد به بخش ccu

طیبه دنیاداری/شهرام برجیان/لیلا شاهسونی/نوراحمد واحدی/زهرا بخشی پور/فاطمه میرشکار/زهرا جامی/سارا ریگی/محمد نارویی/حبیب اله رحیمی

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود وضعیت اطلاع رسانی در زمینه انجام روش های آزمون شیمیایی مواد غذایی مختلف به همراه تجهیزات و مواد لازم برای هر آزمون

فریبا صفاری/آزیتا میرکازهی/بهناز دادگر/برکت اربابی سرجو

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

تاثیر انجام تشویق و پرداخت های نظام مند بر افزایش پوشش خدمات در کلینیک مادر و کودک مرکز بهداشتی و درمانی امام هادی

دکتر فاطمه فیروزکوهی/دکتر محمد مهدی واحدی/محجوبه کیخا/فاطمه ایربان

مرکز بهداشتی و درمانی امام هادی

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود عملکرد بالینی پرسنل بخش NICU در ساکشن راه هوایی مصنوعی

پروین پودینه

معاونت درمان

000/000/10ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

بهبود عملکرد پرستاران و سایر پرسنل و جلوگیری از مرگ و میر نوزادان

 

کاهش مدت زمان ترخیص بیماران بستری در بیمارستان چشم پزشکی الزهرا در سال 85

میترا نقوی زاده/معصومه نخعی مقدم/زهرا بیگمی/طوبی رخشانی زاده

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود CPR در بیمارستان خاتم الانبیائ زاهدان

پرویز سرحدی مرادی/اکبر اسماعیلی مقدم/حسن حق پرست

معاونت درمان

000/000/10ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

مهارت و سرعت در ارائه مراقبت های پزشکی و پرستاری با عنوان عمل کلیدی برای نجات موفق با هدف بهبود عملکرد کارکنان در مراحل CPR  و در نتیجه افزایشCPR موفق

 

بهبود آگاهی پرسنل پرستاری در استفاده بهینه از تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستان خاتم الانبیائ زاهدان در سال 86

نوراحمد واحدی

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود وضعیت توزیع دارو در بخش CCUبیمارستان خاتم الانبیائ

لیلا شاهسونی/طیبه دنیا داری/فاطمه ملا شاهی/نوراحمد واحدی/قدسیه سالاری/علی اسماعیلی مقدم/پرویز سرحدی

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود بخشیدن و کسب نتایج مثبت کشت سل در بیماران مراجعه کننده مشکوک که در عین حال اسمیر منفی هستند و علائم بیماری سل را دارند در آزمایشگاه مرکزی

حسن علی احمد/زهرا خانی

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود و اصلاح وضعیت میکروبی بستنی های سنتی در کارگاههای تولید بستنی در محدوده میدان بسیج زاهدان

طیبه شهریاری/آزیتا میرکازهی/مسعود فیروزکوهی/مسعود میر

معاونت دارو و غذا

000/500/4 ریال

لغو

 

 

بهبود و اصلاح وضعیت میکروبی شیرینی های خامه ای تولیدی درکارگاههای شیرینی پزی زاهدان

آزیتا میرکازهی/ طیبه شهریاری/ /مسعود فیروزکوهی/مسعود میر

معاونت دارو و غذا

000/500/4 ریال

لغو

 

 

افزایش میزان آگاهی و رفتار زنان در خص.ص نحوه مصرف قرص پیشگیری از بارداری با ارائه کارت آموزشی در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 86

محجوبه کیخا/ثریا محمدی نژاد/منیر افتخاری نیا/فریده پرنده مطلق/نرگس محسنیان/مسعود میر احمدی

مرکز بهداشت زاهدان

000/500/4 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

کلاهش بارداریهای ناخواسته و فاصله گذاریهای مناسب بین بارداریها و کاهش رشد جمعیت و خطر مرگ و میر مادران و کودکان

 

افزایش میزان آگاهی در رفتار زنان  در خصوص روش اورژانس پیشگیری از بارداری با ارائه کارت آموزشی در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 86

محجوبه کیخا/میمنت محمدی زاده/ثریا محمدی نژاد/طلعت امیری خلیل آباد/هوا کندری/فرزانه ابراهیمی

مرکز بهداشت زاهدان

000/500/4 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

کلاهش بارداریهای ناخواسته و فاصله گذاریهای مناسب بین بارداریها و کاهش رشد جمعیت و خطر مرگ و میر مادران و کودکان

 

تهیه تابلوی برنامه غذایی خانوار

مسعود فیروزکوهی/فرخنده فیروزی

معاونت دارو و غذا

000/000/5 ریال

لغو

 

 

تهیه دستگاه یاداور مصرف دارو

مسعود فیروزکوهی/دکتر علیرضا مبارکی/فرخنده فیروزی

معاونت دارو و غذا

000/000/3 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

مصرف به موقع دارو و بهبودی سریعتر بیماری

 

بهبود وضعیت جمع اوری داده های آماری از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سیستم سنتی به سیستم الکترونیکی

مهدی زند حقیقیغلامرسول رجایی

تشکیلات و بودجه و آمار

000/000/4 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

ارتقائ سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه

 

سال87 13

ردیف

عنوان

مجری/همکاران

واحد ارائه دهنده

بودجه طرح

وضعیت طرح

نتایج

 

ساماندهی آمار ماهیانه بیمارستانی و طراحی فرم آمار بر اساس تفکر نو آوری و شکوفایی

دکتر حسین آهنگری/دکتر اسحاقعلی صابری/شهناز کیخا/دکتر محسن علی فیروزکوهی مقدم/دکتر شهاب الدین مشایی/دکتر رضا کیخا/کبری باغبان/زینب خدایار/علی میری/فریبا گرگانی

معاونت درمان

000/000/5 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

طراحی و تنظیم جدول تحت عنوان جدول آمار ماهیانه بیمارستانی و تامین اکثریت نیازهای آماری حوزه درمان و سایر حوزه های دانشگاهی

 

مصرف بهینه گاز در پانسمانهای بخش های جراحی بیمارستان خاتم الانبیائ ایرانشهر در سه ماهه آخر سال 87 د سه ماهه اول سال 88

مریم علی آبادی/مسعود اژدری

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

اصلاح الگوهای مصرف انرزی برق در بخش های عمومی و تخصص حوزه معاونت غذا و دارو به منظور کاهش مصرف انرژی و هزینه ها

دکتر مصطفی صالحی زاده/دادگر/حیدری/غلامی/کامرانفر/صیاد

معاونت دارو و غذا

فاقد بودجه

لغو

 

 

کاهش میزان خونریزیهای بعد از زایمان در زایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان

طاهره اربابی

معاونت درمان

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود روند ارزیابی مقدماتی و معاینات دانش آموزان  و ثبت در شناسنامه سلامت

حسن جمشیدزهی

مرکز بهداشت شهرستان خاش

000/000/5 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

جلوگیری از فرسودگی ابزار معاینه و صرفه جویی در هزینه ها و اتلاف وقت پزشک و کاردانها و حضور به موقع پرسنل بهداشتی در محل خدمت جهت ارزیابی معاینات

 

بهبود روش تعیین سن بارداری و تاریخ تقریبی زایمان وزنان باردار با سیکل منظم از طریق طراحی و تهیه گردونه تست

حسین ریگی/زیبا صیادی/حمیده صادق زاده

مرکز بهداشت شهرستان خاش

000/000/5 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

روش تعیین سن بارداری و تاریخ تقریبی زایمان

 

بهبود وضعیت تفکیک زباله عفونی از زباله معمولی در بخش داخلی زنان بیمارستان خاتم النبیا ایرانشهر

آمنه هاشم زهی/هاجره ریگی

بیمارستان خاتم النبیا ایرانشهر

فاقد بودجه

لغو

 

 

بهبود کیفیت ارزشیابی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت از طریق طراحی و استفاده از نرم افزار

پرویز براهویی/حسین ریگی/حمیده صادق زاده

مرکز بهداشت شهرستان خاش

000/000/5 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

عدم اتلاف وقت کارشناس جهت نوشتن پیش نویسهابدون نیاز به تایپ و ماندگاری اطلاعات در سیستم و دسترسی همگانی

 

سامانه هشدار و کشف زودهنگام اپیدمی های مالاریا

دکتر مسعود صالحی

دفتر ریاست دانشگاه

فاقد بودجه

لغو

 

 

طراحی و ساخت مدل جدید اکارتور

دکتر فرامرز فاضلی/محمود سرابندی مقدم/فاطمه زین العابدینی/ابراهیم گلوی

بیمارستان امام علی زاهدان

فاقد بودجه

پذیرفته شده و خاتمه یافته

طراحی اکارتوری جدید با قابلیت باز نمودن و کنارزدن بافتهای مجاور بدون ایجاد محدودیت و با آسیب بافتی تنها

 

ارائه راهکارهای اجرایی جهت تامین منابع مالی و هزینه های تحمیل شده بیماران گلوله خورده و چاقو خورده و ضرب و شتم و نزاع به بیمارستانهای تابعه دانشگاه بر اساس براورد هزینه در طی سالهای 85 تا 86

دکتر حسین آهنگری/دکتر اسحاقعلی صابری/فریبا گرگانی/منصور دادی

معاونت درمان

000/000/5 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

پیگیری های لازم جهت اختصاص بخشی از هزینه های حوادث تروریستی از طریق استانداری و ردیف حوادث غیر مترقبه

 

افزایش ماندگاری نیروهای بالینی موجود و ایجاد انگیزه جهت حضور و اشتغال متخصصین بالینی جدید در بیمارستانهای تابعه دانشگاه با پیشنهاد خالص پرداختی در هر منطقه

دکتر حسین آهنگری/ دکتر اسحاقعلی صابری/علی میری/فریبا گرگانی

معاونت درمان

000/000/5 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

ایجاد جاذبه جهت جذب و ماندگاری متخصصین و بوجود آوردن بستری مناسب جهت افزایش درامد متخصصین

 

سال 1388

ردیف

عنوان

مجری/همکاران

واحد ارائه دهنده

بودجه طرح

وضعیت طرح

نتایج

 

افزایش زایمانهای بهداشتی در بلوچستان با راه ادازی اتاقهای زایمان ایمن

دکتر ملک کیانی/صدیقه شارع ملاشاهی/دکتر بهرام چوبان/دکتر مسعود صالحی

دفتر تحقیق و توسعه

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

احداث تسهیلات زایمانی  در مناطقی که دسترسی به زایمان ایمن مشکل است.

 

تاثیر افزایش پوشش آزمایشگاه تشخیصی سل  بر شاخصهای بیماریابی سل

دکتر مینا پارسی/دکتر مسعود صالحی

مرکز بهداشت استان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

استاندارد سازی و فضا سازی آزمایشگاههای سل

 

ارتقای کمی و کیفی آمار اپید میولوژیک بیماری سل به کمک طراحی پرونده جدید درمان بیماران مسلول

دکتر مینا پارسی /دکتر مسعود صالحی/دکتر ملک کیانی/دکتر خداداد شیخ زاده/دکتر محمد مهدی واحدی

مرکز بهداشت استان

000/000/5 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

کاهش هزینه ها و افزایش مهارت پرسنل

 

بهبود کیفیت گزارش نویسی پرسنل بخش زنان در بیمارستان امام علی چابهار

فاطمه طارقی/زهرا رحیمی

بیمارستان امام علی چابهار

000/500/6 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

بهبود کیفیت گزارش نویسی پرستاری

 

 

سال 1389

 

ردیف

عنوان

مجری/همکاران

واحد ارائه دهنده

بودجه طرح

وضعیت طرح

نتایج

 

بهبود بایگانی آمار و اطلاعات واحدهای رادیولوژی بین سالهای 58 تا 83

غلامرسول رجایی/زهره حسینی

اداره آمار دانشگاه

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

نیاز به یک بانک قوی و قابل استفاده به جای دسترسی به فرمهای کاغذی و فرسوده و عدم اتلاف وقت و ماندگاری نتایج جهت استخراج در سالهای بعد

 

بهبود بایگانی آمار و اطلاعات دانشگاه بین سالهای 1358 تا 1383 از حالت کاغذی و پرونده ای به سیستم الکترونیکی

غلامرسول رجایی

اداره آمار دانشگاه

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

نیاز به یک بانک قوی و قابل استفاده به جای دسترسی به فرمهای کاغذی و فرسوده و عدم اتلاف وقت و ماندگاری نتایج جهت استخراج در سالهای بعد

 

سهولت دسترسی به شماره تلفن های واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر حسین آهنگری/جواد علی احمد/فرهاد ملاشاهی/ مهدی بیگمی/طیبه سالاری

مدیریت پشتیبانی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

تسهیل ارتباط دانشگاه با سایر سازمانها و ارگانها

 

شناسایی زوج های ناقل تالاسمی در گروه هدف استراتژی سوم به منظور کنترل و پیشگیری از بروز موارد جدید تالاسمی ماژور

دکتر شهاب الدین مشایی/طاهره نوروزی کوه/محمد حسین ریگی/دکتر عابد زیدی

مرکز بهداشت زاهدان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

شناسایی زوج های ناقل تالاسمی در گروه هدف استراتژی سوم به منظور کنترل و پیشگیری از بروز موارد جدید تالاسمی ماژور

 

طراحی نرم افزار  انتقال کارکنان از شهرستانها به داخل و خارج استان

محمد سالاری و زهرا الماسی

معاونت بهداشتی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

تحقق عدالت در رابطه با انتقالات و جلوگیری از ضایع شدن حق افراد و یکسان شدن شیوه انتقال

 

کاهش هزینه های فعلی ایاب و ذهاب از طریق پرداخت نقدی هزینه رفت و آمد به کارکنان شاغل در واحدهای ستادی شهرستان زاهدان

دکتر حسین آهنگری

مدیریت پشتیبانی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

عدم فرسودگی خودرو و حضور بموقع و عدم طولانی شدن زمان سرویس دهی به دلیل مسیرهای گوناگون به علت تعداد زیاد کارکنان

 

ساماندهی و بهبود نظام جمع آوری و ثبت اطلاعات طرح توسعه آزمایشگاههای تشخیص طبی با ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی و توصیفی به کمک نرم افزار GIS

محمد سالاری/ /زهرا الماسی/علیرضا سلیمی خراشاد

معاونت بهداشتی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

امکان انجام تحلیل های پیچیده داده های مکانی و غیر مکانی

 

سال 1390

 

ردیف

عنوان

مجری/همکاران

واحد ارائه دهنده

بودجه طرح

وضعیت طرح

نتایج

 

ساماندهی و بهبود نظام ثبت و پردازش اطلاعات پزشکان خانواده (طراحی نرم افزار و مدیریت پایش عملکردپزشکان خانواده)

دکتر حمید محمدی/محمد سالاری/سعید مسکینی مود

معاونت بهداشتی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

مدیریت اطلاعات پایش عملکرد پزشکان در پایان بازه های زمانی در سطح شهرستان و تجزیه و تحلیل نتایج مربوطه

 

ساماندهی و بهبود فرایند واکسیناسیون (ثبت اطلاعات- توزیع واکسن) در مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه حوزه معاونت بهداشتی(ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای مدیریت فرایند واکسیناسیون)

محمد سالاری/زهرا الماسی/دکتر ملک کیانی

معاونت بهداشتی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

نیاز واقعی مراکز به واکسن را مشخص می نمید و باعث کاهش پرت حاصله از واکسیناسیون میشود.

 

بهبود روند ثبت پروپوزال و دفاع از پایان نامه در دانشکده پزشکی از طریق مستند سازی

ناهید رضایی و مهدیه شفقت/مهدی محمدی/مهناز مالکی

دانشکده پزشکی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

نظارت بر روند اجرا و ارزیابی گزارش نهایی و پایان نامه ها و نظارت بر کارکرد سیستم و اطلاع رسانی به دانشجویان

 

بهبود آمار نیروی انسانی دانشگاه و اصلاح روند استفاده از نرم افزار پرسنلی آذرخش

حامد سارانی و غلامرسول رجایی

معاونت پشتیبانی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

جلوگیری از تراکم نیروها در یک واحد بدون انجام کار مفید و جلوگیری از رنج بردن یک واحد بدلیل نداشتن نیروی کار

 

بهبود بایگانی آمار و اطلاعات واحدهای آزمایشگاه بین سالهای 58 تا 88 از حالت کاغذی و پرونده ای به سیستم الکترونیکی

غلامرسول رجایی

معاونت پشتیبانی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و خاتمه یافته

نیاز به یک بانک قوی و قابل استفاده به جای دسترسی به فرمهای کاغذی و فرسوده و عدم اتلاف وقت و ماندگاری نتایج جهت استخراج در سالهای بعد

 

بهبود وضعیت نگهداری وسایل در انبار مرکز بهداشت

فاطمه روستایی

معاونت بهداشتی

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

ایجاد روشی نظام مند و منطقی برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و اعمال کنترلهای لازم بر روی مراحل انبار گردانی

 

سهولت دسترسی به آیین نامه ها و بخشنامه های وزارتی جهت تسریع در پاسخ به نامه های ارباب رجوع،توسط کارشناسان در اداره نظارت بر درمان

مژگان شاهین فر

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

جلوگیری از اتلاف وقت جهت پاسخ به نامه ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ و افزایش سطح علمی کارشناسان در مدت زمان کوتاه

 

ارتقائ مهارتهای بالینی در فرآیند احیائ نوزاد با آموزش از طریق طرح سناریو و اجرای نقش

پروین پودینه

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

کاهش مرگ و میر نوزادان و ارتقائ سلامت آنان و بهبود مهارتهای بالینی پرسنل پرستاری و مامایی در اجرای فرایند احیائ نوزاد

 

کاهش خطاهای دارویی پرستاران از طریق آموزش و ارتقائ مداوم در بیمارستان

محمد ابراهیمی/هاجره ریگی

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

اعتماد بیماران به سیستم درمانی بیمارستان و عدم تحمیل هزینه های دارویی و کاهش گزارش خطاهای پرستاری

 

کاهش عفونتهای تنفسی در بیماران بستری بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان خاتم الانبیائ ایرانشهر از طریق آموزش تکنیک صحیح ساکشن در سال 90

مریم رس

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

جلوگیری از مرگ و میر ناشی از عفونت های تنفسی و عدم افزایش زمان بستری و عدم افزایش هزینه ها و ایجاد رضایت بیمار و همراهان

 

بهبود کیفیت آموزش به بیمار با استفاده از آموزش به گویش محلی در بیماران با گویش خاص مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیائ زاهدان

مریم عاقبت بخیر

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

مشارکت بیمار و همراهان در امر اموزش به بیمار منوط به برقراری ارتباط موثر و داشتن زبان مشترک بین پرستار و بیمار

 

بهبود وضعیت نگهداری از تجهیزات پزشکی اتاق زایمان در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان توسط برگزاری برنامه های آموزشی و برنامه های نظارتی در سال 90-91

فرخفال

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

اجرای برنامه ها و فرایندها و روشهایی به منظور اطمینان از ایمنی و عملکرد موثر و صحیح تجهیزات پزشکی

 

کنترل خشم در بیماران قطع نخاع بخش جراحی اعصاب بیمارستان خاتم الانبیائ زاهدان در سال 90

مریم مصری

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

اجرای برنامه های مداخله ای برای بهبود و ارتقائ سطح سلامت روان

 

افزایش آگاهی و توانمندی پرسنل در مراقبت از بیماران پره اکلامپسی-اکلامپسی در بخش های اورژانس و زایشگاه بیمارستان رتزی سراوان در سال 90

فاطمه ملا الهی

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

تشخیص بموقه پره اکلامپسی و جلوگیری از آسیب های قلبی و عروقی و کلیوی و مغزی و کبدی....

 

کاهش آمار نیدل استیک های اتاق های عمل بیمارستان چشم پزشکی الزهرا

معصومه مرادقلی

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

جلوگیری و کاهش آسیب های نیدل استیک با استفاده از تجهیزات ایمن و آموزش پرسنل

 

تقویت اجرایی برنامه های حاکمیت بالینی در چارچوب تهیه طرح جامع عملیاتی استقرار حاکمیت بالینی در بخشهای بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش در سال 90

فرزانه جنگی فیروزآبادی

معاونت درمان

000/000/10 ریال

پذیرفته شده و در دست اجرا

ارتقائ کیفیت خدمات سلامت