مجلات دانشگاه


 

 

مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

  

˜ معرفی مدیران و مسئولان مجله تحقیقات علوم پزشکی                        وب سایت : www.zjrms.ir  

 مدیر مسئول:  دکتر نورمحمد نوری ،   استاد و فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

dr_noori_cardio@yahoo.com

سردبیر : دکتر علی مقتدری  دانشیار و متخصص نورولوژی

ایمیل: amoghtaderi@gmail.com

˜ مدیراجرایی: دکتر مریم دهمرده         ایمیل    mry.dahmardeh@gmail.com

 

 دکتر ساره بارانی                               ایمیل     barani5657@yahoo.com                     تلفن3416702

دکتر سیده فاطمه علوی                         ایمیل     alavi.md@gmail.com                           تلفن3416702

مهدیه رضایی پور                               ایمیل   mahdiyerezaiepoor@gmail.com            تلفن3416702

شهره شهرکی                                    ایمیل  shohre91@gmail.com                              تلفن3416702

آدرس : زاهدان - فلکه دکتر حسابی - پردیس علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فنآوری - دفتر مجله - تلفن 3416702

 

اعضاء هیأت تحریریه:

دکتر سپیده امین هنجنی

دانشیار جراحی اعصاب، دانشگاه ایلینویز شیکاگو

دکتر منوچهر خوش باطن

استاد بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

دکتر نورمحمد بخشانی

دانشیار روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهداندکتر مسعود صالحی

دانشیار بیماریهای عفونی و طب گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی زاهداندکتر جعفر بوالهری

استاد یار روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی     

دکتر لوئیس کوواس

دانشیار بیماریهای کودکان ، دانشگاه لیورپولدکتر علی بهاری

دانشیار بیماریهای داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


                               

دکتر ملیحه کدیور

دانشیار بیماریهای کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران  

دکتر غلامعلی جلودار

دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دکتر محسن کیانپور

دانشیار روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر علی اکبر حق دوست

دانشیار اپیدمیولوژی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

                                

دکتر علی مقتدری

دانشیاربیماریهای داخلی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر زهرا حیدری

استاد بافت شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

دکتر محمد هاشمی

دانشیاربیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر منصور شهرکی

دانشیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

دکتر مینو یغمایی

دانشیار بیماریهای زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وظائف:

-         مطالعه مقالات جدید و ارائه به سردبیر

-         ارسال مقالات جهت داوری

-         جمع آوری و مرتب کردن نتایج داوری

-         برگزاری جلسات هیئت تحریریه

-         جمع بندی نتایج هیئت تحریریه و ارائه نتایج به نویسنده

-         ویرایش مقالات

-         پاسخ به ایمیل ها و نامه ها

-         شماره بندی مقالات و مرتب کردن هر شماره مجله

-         ارسال مقالات برای ترجمه

-         فرمت کردن مقالات

-         قراردادن مقالات بر روی وب

-         Indexing مقالات در پایگاه های مختلف

-         صدور نامه گواهی داوری و accept  مقالات

-         پاسخ به ایمیل ها و تلفن ها

-         ارسال شماره های مجله برای کلیه کاربران 

 

 مجله چشم انداز سلامت   


   وب سایت مجله http://jhealthscope.com              

سردبیر : دکتر رمضان میرزایی                      ایمیل   Rammir277@yahoo.com                  تلفن          2419401

مدیر مسئول :    دکتر ادریس بذرافشان             ایمیل ed_bazrafshan@yahoo.com                 تلفن         2419401

مدیر اجرایی :    محمدرضا ناصری نیا               ایمیل  Nasserinia2002@yahoo.com                تلفن        2420014

کارشناس  :         علیرضا خرم                       ایمیل alirezakhorram_20@yahoo.com            تلفن        2420014  

آدرس: خیابان آزادگان -  درمانگاه امام جواد (ع) مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت - دفتر مجله    تلفن: 2420014

 


 

 

 

 

مجله رفتارهای پرخطر   

 وب سایت: http://jhrba.com

سردبیر : نورمحمد بخشانی            ایمیل : nmbs14@yahoo.com                                 تلفن   4522637

مدیر مسئول: دکتر کبری لشکری پور   ایمیل   Dr_lashkaripour@yahoo.com          تلفن 4522637

مدیر اجرایی: دکتر مریم ضیایی                   ایمیل   mziaei@gmail.com                    تلفن  4522637

کارشناسان:

صدیقه معلمی

سمانه بابایی

آدرس : خیابان امام خمینی غربی - بیمارستان آموزشی و پژوهشی بهاران - دفتر مجله رفتارهای پرخطر   تلفن 4522637