همایشهای سال 1390
صفحه اصلي > معرفي  > شرح وظایف 

 

  • نظارت برحسن اجرای دوره ها و کارگاهها پژوهشی
  • بررسی و ارائه بازخورد گزارشات واصله از برگزاری کارگاهها و دوره های پژوهشی توسط دانشگاه
  • نظارت برعملکرد کارشناسان گروه خدمات پزوهشی و تنظیم و گزارش مربوطه به رئیس مرکز
  • نظارت بر برپایی و اداره سمینارها و کنفرانس ها پژوهشی و تحقیقاتی
  • بررسی و اظهار نظر در باره طرحهای پژوهشی که به وسیله موسسات و افراد ارائه می شود و طرح در جلسات کمیته های مربوطه
  • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

 

تماس با دانشگاه|اخبار |نقشه سايت|پست الكترونيك
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ایران - زاهدان -میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کد پستی : 43463-98167