کارگاهها


 

مشخصات کارگاه های توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شده در سال 1390

 

 

 

 

عنوان کارگاه

وب سایت نویسی

تاریخ برگزاری

26/2/90     و       29/2/90

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

نام اساتید

آقای محمدرضا اکبری

   

سرفصل های آموزشی

آموزش نوشتن وب پورتال در سایت دانشگاه

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،معاونت تحقیقات وفناوری،                                 ت:ت 3416701-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

ندارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

24/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

 2

عنوان کارگاه

اطلاع رسانی پزشکی و جستجوی پیشرفته

تاریخ برگزاری

 

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

نام اساتید

آقای غلامرضا صمدزاده

   

سرفصل های آموزشی

 

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،معاونت تحقیقات وفناوری،                                 ت:ت 3416701-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

ندارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

24/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

 

3 

عنوان کارگاه

نوآوری و خلاقیت در پژوهش

تاریخ برگزاری

 18/3/90 لغایت 19/3/90

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشگاه

نام اساتید

آقای دکتر علیرضا زمانی وهمکاران

   

سرفصل های آموزشی

جايگاه خلاقيت در جامعه فراصنعتی، خلاقيت: تعريف، مبانی و آشنائی با باورهای غلط، و..................

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،معاونت تحقیقات وفناوری،                                 ت:ت 3416701-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

ندارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

16/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

4

عنوان کارگاه

Self learning methods

تاریخ برگزاری

29/2/90

محل برگزاری

دانشکده پزشکی

نام اساتید

آقای احمد دیزنگیان مفرد

   

سرفصل های آموزشی

-

گروه هدف

دانشجویان دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی،                   ت.ت: 1069 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم طیبه پاکدل

امتیاز بازآموزی

ندارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

28/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

 5 

عنوان کارگاه

Scientific writing

تاریخ برگزاری

4/3/90 لغایت 5/3/90

محل برگزاری

دانشکده پزشکی

نام اساتید

آقای دکتر بهنام شکیبا

   

سرفصل های آموزشی

-

گروه هدف

دانشجویان دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی،                   ت.ت: 1069 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم طیبه پاکدل

امتیاز بازآموزی

ندارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

2/3/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

6 

عنوان کارگاه

اخلاق اسلامی

تاریخ برگزاری

18/2/90 

محل برگزاری

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

نام اساتید

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد روحی 

   

سرفصل های آموزشی

تدریس مباحث اخلاقی

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری       ت.ت: 1325 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

حجت الاسلام والمسلمین محمد زارعی

امتیاز فرهنگی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

17/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

7 

عنوان کارگاه

آموزش نرم افزار spss

تاریخ برگزاری

11/3/90 لغایت 12/3/90

محل برگزاری

کمیته تحقیقات دانشجویی

نام اساتید

خانم دکتر مهناز شهرکی پور

   

سرفصل های آموزشی

آشنایی کلی با نرم افزار

گروه هدف

دانشجویان دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجو

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی     ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

9/3/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

   

 

8 

عنوان کارگاه

روش تحقیق

تاریخ برگزاری

3/2/90لغایت 10/2/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

آقای علی میربلوچ زهی-دکتر مهناز شهرکی پور-آقای بهروز لطفی

سرفصل های آموزشی

انتخاب موضوع و...

گروه هدف

دانشجویان دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجو

آدرس و شماره تلفن تماس

میدان مشاهیر- دانشکده بهداشت     تلفن تماس:2419401

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کارگاهها

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

1/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

9 

عنوان کارگاه

Search

تاریخ برگزاری

11/2/90لغایت12/2/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

آقای علی میربلوچ زهی

سرفصل های آموزشی

اهمیت Search  و ....

گروه هدف

دانشجویان دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجو

آدرس و شماره تلفن تماس

میدان مشاهیر- دانشکده بهداشت     تلفن تماس:2419401

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کارگاهها

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

1/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

10

عنوان کارگاه

آموزش کار با کامپیوتر

تاریخ برگزاری

27/2/90 لغایت 31/2/90

محل برگزاری

سایت اینترنت دانشکده پرستاری ومامایی

نام اساتید

آقای چاکرزهی-خانم پودینه

سرفصل های آموزشی

توضیح اینترنت و صفحات وب و.....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پرستاری

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پرستاری

آدرس و شماره تلفن تماس

میدان مشاهیر- دانشکده پرستاری ومامایی      تلفن تماس:

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کارگاهها

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

25/2/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

11 

عنوان کارگاه

جریان شناسی فرهنگی-سیاسی

تاریخ برگزاری

5/3/90

محل برگزاری

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

نام اساتید

   

سرفصل های آموزشی

تدریس مباحث سیاسی

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری       ت.ت: 1325 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

حجت الاسلام والمسلمین محمد زارعی

امتیاز فرهنگی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

2/3/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

12 

عنوان کارگاه

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

تاریخ برگزاری

28 لغایت 30 مهرماه

محل برگزاری

دانشکده پزشکی

نام اساتید

دکتر جاویددهقان-دکتر نرجس سرگلزایی

سرفصل های آموزشی

تعریف تحقیق و.....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی     ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

26/7/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 13 

عنوان کارگاه

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

تاریخ برگزاری

5 لغایت 7 آبان ماه 90

محل برگزاری

دانشکده پزشکی

نام اساتید

دکتر جاویددهقان-دکتر نرجس سرگلزایی

سرفصل های آموزشی

تعریف تحقیق و.....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی     ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

3/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

14

عنوان کارگاه

جستجوی کارآمد در منابع اینترنتی

تاریخ برگزاری

6/8/90

محل برگزاری

دانشکده پزشکی

نام اساتید

آقای مجتبی دیانی

سرفصل های آموزشی

ضرورت آشنایی با تکنیک های search و....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

3/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

15

عنوان کارگاه

جستجوی کارآمد در منابع اینترنتی

تاریخ برگزاری

22/7/90

محل برگزاری

دانشکده پزشکی

نام اساتید

آقای مجتبی دیانی

سرفصل های آموزشی

ضرورت آشنایی با تکنیک های search و....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

20/7/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

 16

عنوان کارگاه

جستجوی کارآمد در منابع اینترنتی   ( دو دوره )

تاریخ برگزاری

27/7/90       و       28/8/90

محل برگزاری

دانشکده پیراپزشکی

نام اساتید

آقای امیرحسین ضرغامی

سرفصل های آموزشی

ضرورت آشنایی با تکنیک های search و....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

25/7/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

17

عنوان کارگاه

آموزش Power Point 2010

تاریخ برگزاری

21/7/90

محل برگزاری

دانشکده پیراپزشکی

نام اساتید

آقای امیرحسین ضرغامی

سرفصل های آموزشی

آشنایی با نرم افزار

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

15/7/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

18

عنوان کارگاه

آموزش Word 2010

تاریخ برگزاری

20/7/90

محل برگزاری

دانشکده پیراپزشکی

نام اساتید

آقای امیرحسین ضرغامی

سرفصل های آموزشی

آشنایی با نرم افزار

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

15/7/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

19

عنوان کارگاه

نحوه طراحی و ارائه پوستر علمی

تاریخ برگزاری

14 لغایت 15 آبان 90

محل برگزاری

دانشکده پیراپزشکی

نام اساتید

آقای امیرحسین ضرغامی،آقای مسعود پیشجو

سرفصل های آموزشی

آشنایی با اجزای مختلف یک پوستر علمی و .....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

10/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

20

عنوان کارگاه

آموزش نرم افزار Spss       (دو دوره )

تاریخ برگزاری

29 لغایت 1 آذر 90    و      22 لغایت 24 آذر 90

محل برگزاری

دانشکده پیراپزشکی

نام اساتید

دکتر مهناز شهرکی پور

سرفصل های آموزشی

آشنایی با نرم افزار و....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

27/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

21 

عنوان کارگاه

روش تحقیق و پروپوزال نویسی (  دو دوره )

تاریخ برگزاری

10 لغایت 12 آبان 90   و   17 لغایت 19 آبان ماه 90

محل برگزاری

دانشکده پیراپزشکی

نام اساتید

دکتر مهناز شهرکی پور

سرفصل های آموزشی

ویژگی های تحقیق علمی و.....

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

8/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

22

عنوان کارگاه

نرم افزار End Note

تاریخ برگزاری

12 آبانماه 90

محل برگزاری

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

نام اساتید

دکتر علی مقتدری و دکتر رویا علوی نائینی

سرفصل های آموزشی

آموزش کار با نرم افزار و....

گروه هدف

دستیاران و اعضای هیات علمی

شرایط افراد شرکت کننده

دستیاران و اعضای هیات علمی

آدرس و شماره تلفن تماس

خیابان دانشگاه بیمارستان بوعلی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری  تلفن تماس:      102- 3228101

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس مرکز تحقیقات

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

10/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

23 

عنوان کارگاه

مقاله نویسی

تاریخ برگزاری

28/7/90

محل برگزاری

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

نام اساتید

دکتر علی مقتدری و دکتر رویا علوی نائینی

سرفصل های آموزشی

اصول اولیه مقاله نویسی و....

گروه هدف

دستیاران رشته های پزشکی و دندانپزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دستیاران رشته های پزشکی و دندانپزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

خیابان دانشگاه- بیمارستان بوعلی- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری  تلفن تماس:      102- 3228101

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس مرکز تحقیقات

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

26/7/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

24

عنوان کارگاه

خلاقیت و نوآوری

تاریخ برگزاری

18و19 آبانماه 90

محل برگزاری

مدیریت فناوری واطلاعات

نام اساتید

دکتر علیرضا زمانی و دکتر شهرزاد نوبان

سرفصل های آموزشی

اصول اولیه نوآوری وخلاقیت در پژوهش

گروه هدف

دستیاران ودانشجویان کارشناسی ارشد

شرایط افراد شرکت کننده

دستیاران ودانشجویان کارشناسی ارشد

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی-  دانشکده پزشکی-مدیریت فناوری اطلاعات   تلفن تماس:3416527   

کارشناس مسئول ثبت نام

جناب آقای بامری

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

15/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

25 

عنوان کارگاه

آشنایی با نرم افزار Stata

تاریخ برگزاری

12 لغایت 13 بهمن ماه 90

محل برگزاری

مدیریت فناوری واطلاعات

نام اساتید

دکتر سید مصطفی حسینی

سرفصل های آموزشی

اصول اولیه کار با نرم افزارو.....

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی-  دانشکده پزشکی-مدیریت فناوری اطلاعات   تلفن تماس:3416527   

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم مودی

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

9/11/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

26 

عنوان کارگاه

نرم افزارEND NOTE

تاریخ برگزاری

11/8/90 و 18/8/90

محل برگزاری

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

نام اساتید

دکتر عبدالوهاب باغبانیان

سرفصل های آموزشی

آشنایی با نرم افزار مربوطه

گروه هدف

دانشجویان کارشناسی ارشد

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کارشناسی ارشد

آدرس و شماره تلفن تماس

خیابان آزادگان -درمانگاه امام جواد(ع)- مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت    تلفن تماس: 2420014

کارشناس مسئول ثبت نام

آقای علیرضا خرم

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

9/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

27

عنوان کارگاه

نرم افزار end note( سه دوره )

تاریخ برگزاری

27/9/90 و 28/9/90 و 29/9/90

محل برگزاری

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

نام اساتید

دکتر باغبانیان

سرفصل های آموزشی

آشنایی با نرم افزار مربوطه

گروه هدف

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کمیته تحقیقات دانشجویی                               ت.ت: 55 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم پاکدل

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

25/9/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 28 

عنوان کارگاه

بهداشت معنوی

تاریخ برگزاری

7/9/90

محل برگزاری

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

نام اساتید

 

   

سرفصل های آموزشی

تدریس مباحث معنوی

گروه هدف

اعضاء هیات علمی دانشگاه

شرایط افراد شرکت کننده

اعضاء هیات علمی دانشگاه

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری       ت.ت: 1325 -3414550-0541

کارشناس مسئول ثبت نام

حجت الاسلام والمسلمین محمد زارعی

امتیاز فرهنگی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

5/9/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

29

عنوان کارگاه

روش تحقیق مقدماتی

تاریخ برگزاری

5/8/90 و7/8/90 و 10/8/90

محل برگزاری

دانشکده داندانپزشکی

نام اساتید

آقای مجتبی بذرافشان،بهروز لطفی، عادل شریفی

سرفصل های آموزشی

کلیات تحقیق و .......

گروه هدف

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

آدرس و شماره تلفن تماس

دانشکده دندانپزشکی   تلفن تماس : 2414001-5

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کمیته

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

3/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

 30

عنوان کارگاه

search

تاریخ برگزاری

26/9/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

آقای علی میر بلوچ زهی

سرفصل های آموزشی

شیوه های جستجو و ...............

گروه هدف

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس و شماره تلفن تماس

 میدان مشاهیر دانشکده بهداشت   تلفن تماس : 2419401

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کمیته

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

24/9/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

31 

عنوان کارگاه

search

تاریخ برگزاری

25/8/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

دکتر عبدالوهاب باغبانیان

سرفصل های آموزشی

شیوه های جستجو و ...............

گروه هدف

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس و شماره تلفن تماس

 میدان مشاهیر دانشکده بهداشت   تلفن تماس : 2419401

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کمیته

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

24/9/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

32

 

عنوان کارگاه

نرم افزار ENDNOTE

تاریخ برگزاری

10/8/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

دکتر عبدالوهاب باغبانیان

سرفصل های آموزشی

شیوه های جستجو و ...............

گروه هدف

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس و شماره تلفن تماس

 میدان مشاهیر دانشکده بهداشت   تلفن تماس : 2419401

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کمیته

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

8/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  مورخ ....................................به تصویب رسیده.

 

33

 

عنوان کارگاه

Search  ( دو دوره )

تاریخ برگزاری

1/9/90     و24/8/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

مهندس حمیده اکبری

سرفصل های آموزشی

شیوه های جستجو و ...............

گروه هدف

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس و شماره تلفن تماس

 میدان مشاهیر دانشکده بهداشت   تلفن تماس : 2419401

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کمیته

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

22/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

34 

عنوان کارگاه

Search  ( دو دوره)

تاریخ برگزاری

11/8/90   و 12/8/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

مهندس علی مشکینیان

سرفصل های آموزشی

شیوه های جستجو و ...............

گروه هدف

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس و شماره تلفن تماس

 میدان مشاهیر دانشکده بهداشت   تلفن تماس : 2419401

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کمیته

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

10/8/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.

 

35

عنوان کارگاه

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

تاریخ برگزاری

4/9/90

محل برگزاری

دانشکده بهداشت

نام اساتید

مهندس منصوریان

سرفصل های آموزشی

کلیات تحقیق و .......

گروه هدف

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

شرایط افراد شرکت کننده

دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس و شماره تلفن تماس

 میدان مشاهیر دانشکده بهداشت   تلفن تماس :

کارشناس مسئول ثبت نام

کارشناس کمیته

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

ندارد

مهلت ثبت نام

2/9/90

هزینه ثبت نام

ندارد

توضیحات

این کارگاه براساس مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه  به تصویب رسیده.