همایشهای سال 1390
صفحه اصلي > تماس با ما  

 

تلفن های تماس واحدهای مختلف مدیریت تحقیقات و فنآوری

تلفن مستقیم تلفن داخلی واحد
3416703 1272 مدیر تحقیقات
3416706 1269 رئیس اداره پژوهش
3416706 1240 کارشناسان پژوهش
3416701 1267 اداره توانمند سازی و همایش های علمی
3416701 1267
کمیته تالیف و ترجمه
  1268
دبیرخانه  
3416705 1267 حسابداری
3416704 1247 واحد فنآوری اطلاعات
3416702 1266 دفتر مجله تحقیقات علوم پزشکی

                                               

                                                                       

                                                               

                                  

تماس با دانشگاه|اخبار |نقشه سايت|پست الكترونيك
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ایران - زاهدان -میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کد پستی : 43463-98167