واحد فناوری اطلاعات


 

 

شرح وظایف:

 

1-     آموزش اتوماسیون اداری در سطح واحد های دانشگاه

2-     اجرای امور مربوط به اتوماسیون اداری دانشگاه

3-     نظارت براجرای شبکه های کامپیوتری پردیس دانشگاه

4-     بررسی وکارشناسی جهت خرید تجهیزات رایانه ای

5-     کنترل فنی تجهیزات رایانه ای خریداری شده

6-     تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم های رایانه ای ورفع عیوب تجهیزات

7-     آموزش نرم افزار اتوماسیون پژوهشی دانشگاه (سمات)

8-     اجرای امور مربوط به اتوماسیون پژوهشی دانشگاه

9-     اجرای امور مربوط به پرتال وبروز رسانی پرتال معاونت تحقیقات دانشگاه

10- انجام امور مربوط به سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری ایران

 

وظایف در حوزه اتوماسیون اداری:

  1.       آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
  2.      آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد
  3.      اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز

 

 وظايف در حوزه سخت افزار:

1.      نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

·       دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي

·       بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز

·       تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات

·       تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات

·       كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :

·       بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده و فاكتور تاييد شده

2.      فرآيند تعميرات  :

·       تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده

·         نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات .

 

کارشناسان واحد:

عبدالناصر هاشم زهی، مسئول سخت افزار و اتوماسیون اداری

تلفن داخلی: 1247

تلفن مستقیم:3416704

فاکس: 3416708

Email: Hashemzehichco@gmail.com or Hashemzehichco@yahoo.com

 

 

 

فاطمه کاظمی، کارشناس سخت افزار و مدیر سامانه سمات دانشگاه

تلفن داخلی: 1247

تلفن مستقیم:3416704

فاکس: 3416708

Email: fkazemi@zaums.ac.ir

 

فایل های قابل دانلود:

   دانلود : راهنمای سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی برای پژوهشگران دانشگاه           حجم فایل 1185 KB
   دانلود : نکات لازم جهت بهبود عملکرد اتوماسیون اداری           حجم فایل 0 KB
   دانلود : راهنمای اتوماسیون اداری برای مدیران           حجم فایل 484 KB
   دانلود : راهنمای اتوماسیون اداری برای کارشناسان           حجم فایل 4059 KB
   دانلود : تنظیمات مرورگر اینترنت برای ورود به اتوماسیون اداری تحت وب           حجم فایل 1577 KB