مرکز توسعه تحقیقات بالینی


مرکز توسعه  تحقيقات بالينی بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) زاهدان 

Clinical Research Development Center

 

 

معرفی مرکز

اعضاء و هیئت موسس

اساس نامه

دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی

شورای پژوهشی

کارگاهها و دوره های بازآموزی

آزمایشگاهها و تجهیزات

 

 

معرفی مرکز:


مكان استقرار مركز

واقع در طبقه دوم بيمارستان علي ابن ابيطالب زاهدان در مجاورت كتابخانه  با زير بناي 250 متر مربع داراي 5 اتاق شامل اتاق كنفرانس ,اتاق كامپيوتر و اينترنت , اتاق منشي , اتاق مشاوره , و انبار و داراي آزمايشگاه مجهز به يخچال 80- درجه در مجاورت مركز

 

 

اعضاء كميته اجرايي

 

 

·         سرپرست واحد (متخصص پاتولوژي )

·         مدير داخلي ( پزشك عمومي )

·         مسول كامپيوتر ( دانشجوي پزشكي )

·         مسول هماهنگي ( پزشك عمومي )

·         منشي

·         مسول آزمايشگاه ( كارشناس آزمايشگاه )

 

واحد بيوبانك

    اين واحد دراي يك اتاق مستقل داراي كامپيوتر يخچال 80- درجه, سانتريفيوژ , وسايل نمونه گيري و ذخيره نمونه بيماران مي باشد

    براي استفاذه از امكانات اين واحد آيين نامه اي تدوين و تصويب شده است

   ثبت نمونه ها در كامپيوتر و با نرم افزار طراحي شده مخصوص اين كار صورت مي گيرد .

 

 خدمات

·         دسترسي به اينترنت

·         تايپ

·         تكثير

·         پرينت

·         اسكن تصاوير

·         طراحي پوستر

·         تهيه اسلايد

·         فيلم برداري و عكس برداري , رايت سي دي ,

·         مشاوره در زمينه هاي مختلف پژوهشي

·         برگزاري شوراي پژوهشي جهت بررسي و تصويب طرح هاي ارائه شده به مركز

·         برگزاري كارگاه هاي آموزشي پژوهشي

·         ذخيره نمونه هاي بيماران در واحد بيوبانك

·         search  مقالات

·         دسترسي به مجلات داخلي و خارجي

 

 

اهداف طرح:

هدف اصلی:   تعیین تاثیر تاسیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی بر شاخصهای تحقیقات بالینی در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

 

 

الف) تعيين شاخص هاي پژوهشي سه سال (بروندادهاي پژوهشي) قبل از تاسيس مركزشامل

*طرح هاي تحقيقاتي مصوب

*پايان نامه هاي تحقيقاتي

*مقالات چاپ شده در مجلات داخلي

*مقالات چاپ شده در مجلات خارجي

*مقالات چاپ شده منتج از پايان نامه ها تحقيقاتي

*ايراد سخنراني و پوستر در همايش هاي داخلي

                         *ايراد سخنراني و پوستر در همايش هاي  خارجي

                         *شركت در كارگاه هاي پژوهشي

                         *طرح هاي تحقيقاتي مشترك با ساير دانشگاه ها

                         *طرح هاي تحقيقاتي مشترك با علوم پايه

رتبه علمي  اعضاء هيئت علمي بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع)

 

 

ب) تعيين شاخص هاي پژوهشي (برون دادهاي پژوهشي) طي سه سال پس از تاسيس مركز شامل 11 مورد بالا

 

ج) مقايسه شاخص هاي پژوهشي (برون دادهاي پژوهشي) قبل و بعد از تاسيس مركز

 

د) مقايسه رتبه پژوهشي دانشگاه قبل از مداخلات  و بعد از آن

 

بيان روش مداخله و اجرای طرح "

 

 

برآورد از نياز هاي آموزشي ، اجرايي و تداركاتي

 

*مطالعه منابع و كار هاي مشابه و تجارب صاحبنظران در رده هاي مختلف آموزشي و اجرايي

 

*تهيه پرسشنامه اي جهت ارزيابي كليه فعاليت هاي پژوهشي اعضاء محترم هيئت علمي باليني مستقر در بيمارستان  علي ابن ابيطالب (ع) (11 مورد ذكر شده) در عرض سه سال اخير (1382-1383-1384)

 

*شروع مداخلات توسط مركز توسعه تحقيقات باليني

 

*ارزيابي مجدد وضعيت فعاليت هاي پژوهشي گروه مورد مطالعه سه سال بعد از شروع مداخلات

 

*               مقايسه سرانه فعاليت هاي پژوهشي قبل و بعد از انجام مداخلات

 

فعاليت هاي پيش از آغاز طرح و مداخلات:

 

                         *تامين فضای فيزيکی و تجهيز مرکز

 

                         *تعريف عوامل اجرايی مرکز حمايت از پژوهش ها و جذب آنان

 

                         *تعريف جايگاه قانونی و تعيين نحوه تعامل مرکز با ساير واحدها

 

                         *تعريف هسته اوليه مرکز حمايت از پژوهش ها و انتخاب همکاران از بين اعضای هيات علمی جهت حمايت علمی و سياستگذاری و برگزاری کارگاه های لازمه

 

                         *تدوين اهداف، استراتژی ها و فعاليتهای مرکز و اطلاع رسانی به ساير واحدهای دانشگاه از بابت راه اندازی اين مرکز و زمينه های فعاليت آن

 

                     *ايجاد امکانات برای تسهيل دسترسی به خدمات پژوهشی اعضای هيات علمی

 

                     *تامين نيازها اعم از مشاوره و ...برای نوشتن پروپوزال، مقاله نويسی ، طراحي و متدولوژي تحقيق، تجزيه و تحليل آماري، مشاوره زبان انگليسي و ... و ارائه راهنمايی ها و راه کارهای ممکن به افراد

 

*                     تامين امکانات کپی، پرينت، فکس، دسترسی به اينترنت، تهيه اسلايد، تايپ و ... در مرکز جهت اعضای هيات علمی بالينی در موارد مرتبط با امور پژوهشی ايشان

*تامين امکانات اطلاع رسانی درباره رويدادهای پژوهشی جهت اعضاء هيئت علمی

 

*حمايت از طرح های تحقيقاتی بالينی چه در مرحله طراحی پروژه و چه در مرحله اجرا

 

*تلاش در جهت جذب منابع مالی و انسانی در حيطه تحقيقات بالينی

 

*برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقيق، مقاله نويسی، جستجوی منابع، اخلاق پژوهشی و ...

 

*               برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای مرتبط با امور  پژوهش و تحقيقات بالينی و سيستم های جستجوی الکترونيکی

                     *تدوين سيستم ارزشيابی تحقيقات بالينی و شاخص های مناسب برای ارزيابی پيشرفت نسبت به سال های گذشته  

 

                     *تاسيس واحد ثبت اطلاعات و نمونه ها در قالب Registry و به منظور ثبت اطلاعات بيماران تعريف شده در هر كدام از بخشهاي باليني به منظور جمع آوري اطلاعات و نگهداري نمونه هاي خون و ساير موارد به منظور تسهيل در انجام تحقيقات آينده.

 

                     *تهيه تجهيزات كافي براي نگهداري نمونه هاي خون ارسالي از بخشهاي مختلف

 

*                     به كارگيري استعداد هاي دانشجويي در زمينه تحقيقات باليني جهت همكاري با اعضاء هيئت علمي با همكاري كميته تحقيقات دانشجويي

 

فعاليت هاي صورت گرفته:

 

*تصويب طرح در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ 27/4/85

*راه اندازي واحد :

*    تهيه فضاي فيزيكي ( واقع در طبقه دوم بيمارستان علي ابن      ابيطالب شامل يك سالن و چهار اتاق )

*    تجهيز ( وسايل اداري, كامپيوتر , دستگاه كپي , اسكن و...)

*   تامين پرسنل مورد نياز

*  تهيه پرسش نامه جهت جمع آوري اطلاعات فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي شاغل در بيمارستان علي ابن ابيطالب طي سه سال گذشته و توزيع آن در بين اعضاء هيئت علمي (90% تحويل گرفته شده است )

*برگزاري جلسات با گرو هاي مختلف باليني براي آشنايي با مركز و تحويل فرم جمع آوري فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي در سه سال اخير

*  انجام هماهنگي هاي لازم درون بخشي و بين بخشي جهت تسهيل فعاليت هاي مركز

*  تعيين افراد كميته مشاورين مركز 

*تدوين برنامه منظم هفتگي جهت انجام مشاوره ها

*تعيين اعضاء شوراي پژوهشي مركز

*تدوين آيين نامه داخلي مركز با شرح وظايف اعضاء

*تدوين آيين نامه استفاده از بيوبانك

*تدوين آيين نامه شوراي پژوهشي

*ادامه روند تجهيز

* خريد وسايل نمونه گيري و آزمايشگاه و يخچال 80- درجه جهت  تاسيس واحد ثبت اطلاعات و نمونه ها در قالب Registry

*برگزاري جلسات مشاوره

*برگزاري 2 جلسه شوراي پژوهشي

*برگزاري كارگاه هاي روش تحقيق تكميلي ,SPSS, مقاله نويسي , جستجوي الكترونيكي و پزشكي مبتني بر شواهد

 

 

كارگاه هاي برگزار شده:

 

  • كارگاه SPSS

زمان برگزاري : 27 و 28 دي ماه

مكان : سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي

تعداد شركت كننده گان : 30 نفر

  • كارگاه روش تحقيق مقدماتي

زمان برگزاري : 1/11/85 لغايت 5/11/85

مكان : سالن اجتماعات بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع)

تعداد شركت كننده گان : 20 نفر

•كارگاه مقاله نويسي

زمان برگزاري : 24/11/85 لغايت 25/11/85 شركت كننده

مكان : سالن اجتماعات مركز بهداشت استان

تعداد شركت كننده گان : 36 نفر

•كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد

زمان برگزاري :3و4 اسفند

مكان: بيمارستان بوعلي سالن اجتماعات مركز تحقيقات عفوني

تعداد شركت كننده گان : 32 نفر شركت كننده

 

 

مشاوره هاي انجام گرفته

• مشاوره آمار و اپيدميولوژي

7 عدد مشاوره

 تعداد ساعات 30/7 ساعت

•مشاوره مقاله نويسي :

  5 عدد مشاوره

  45/5 ساعت

•مشاوره طرح پروپوزال :

  1 عدد

  30/1 ساعت

 

جلسات شوراي پژوهشي

•                تاريخ :8/11/85 ساعت 12:30 درسالن كنفرانس حوزه سرپرستي بيمارستان  علي ابن ابيطالب(ع

•                نام طرح :عنوان  بررسي ميزان آزمون نيمه كمي پروكلسيتونين در تشخيص  سپسيس در بيماران ترومايي بستري در ICU

  • تعداد اعضاء شركت كننده :11 نفر

 

 

کارگاهها:

 

 

-كارگاه روش تحقيق :زمان : 1/11/85 لغايت 5/11/85  مكان: سالن اجتماعات مركز بهداشت استان  تعداد شركت كننده :  26 نفر تعداد ساعات :  16 ساعت :  برگزار كننده : معاونت پژوهشي و مركز توسعه و تحقيقات باليني دانشگاه

- كارگاه مقاله نويسي : زمان و مكان:  24/11/85 لغايت 25/11/85  سالن اجتماعات مركز بهداشت استان  تعدادشركت كننده :  41 نفر تعداد ساعات : 12 ساعت     مدرسين: دكتر هنجني ، دكتر حبيب زاده

-كارگاه EBM : زمان و مكان: 3و4 اسفند بيمارستان بوعلي سالن اجتماعات مركز تحقيقات عفوني  برگزار كننده:  دكتر يوسفي و دكتر سلطاني تعداد شركت كننده: 23 نفر

-كارگاه SPSS :مكان و زمان برگزاري : 27 و 28 دي ماه سايت دانشگاه علوم پزشكي تعداد شركت كننده : 25 نفر ،

تعدا د ساعت: 10 ساعت  مدرس:  مهندس حسين انصاري

-كارگاه End Note : مكان و زمان: 13/4/86 تير ماه سالن EDC  تعداد شركت كننده: 29 نفر تعداد ساعات:  5 ساعت  برگزار كننده: دكتر هاشمي و دكتر مقتدري

-كارگاه SPSS : تعداد شركت كننده:  11 نفر  زمان :10/10/86 الي 11/10/86 مكان : سايت اينترنتي دانشگاه ،تعداد ساعات : 10 ساعت     ،  مدرس: مهندس حسين انصاري

- كارگاه search: مكان :سايت اينترنتي دانشگاه - زمان :پنج شنبه 15/9/86  تعداد شركت كننده: 24 نفر  تعداد ساعت: 5 ساعت

برگزار كننده: دكتر هاشم

 

End Noteكارگاه  - :مكان :سايت اينترنتي دانشگاه - زمان پنج شنبه  27/9/86 تعداد شركت كننده: 23 نفر ، تعداد ساعت : 5 ساعت برگزار كننده: دكتر هاشمي- كارگاه سخنراني توموگرافي  امپدانس الكتريكي :  مكان :  سالن آمفي تئاتر بيمارستان- برگزار كننده: دكتر شهرام مهنا  زمان : 22/10/86

- كارگاه Search  :مكان :سايت اينترنتي دانشگاه - زمان: 27/10/86 تعداد شركت كننده: 24 نفر، تعداد ساعت: 5ساعت  برگزار كننده: دكتر هاشمي

- كارگاه SPSS :مكان: سايت اينترنتي دانشگاه  زمان : 10/11/86 الي 11/11/86  تعداد شركت كننده: 18 نفر  تعداد ساعت:  10 ساعت  ،   مدرس :مهندس حسين انصاري

- کارگاه مقدماتی پزشکی مبتنی بر شواهد(Evidence Base Medicine) :برای دستیاران پزشکی  زمان: 12/2/87 و13/2/87 مدرسین: دکتر مینو یغمایی  دکتر فرشید اربابی کلاتی                                                                             ساعت: 8 الی 18 و 8 الی14

آزمایشگاه :

راه اندازی واحد بیوبانک جهت save نمونه ها 

 

تجهيزات :

 

 

شامل :

  • 6 عدد كامپيوتر PC
  • يك عدد Notebook
  • يك عد پرينتر رنگي ليزري
  • دو عدد پرينتر سياه سفيد
  • اسكنرA3
  • دستگاه كپي
  • دستگاه فاكس

·         DATA Projector

·         دوربين فيلم برداري DVD handicam

·         دوربين ديجيتال

·         ويژيولايزر

·         آب سرد كن دو كاره

·         يخچال

·         دستگاه فريزر 80- درجه

·         سانتريفيوژ

 

 دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی:

 


 

 

 

 
 

   دانلود : دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی           حجم فایل 38 KB