مرکز تحقیقاتی ارتقاء سلامت


 

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

Zahedan Health Promotion Research Center


 

معرفی مرکز

اعضاء و هیئت موسس

اساس نامه

دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی

شورای پژوهشی

کارگاهها و دوره های بازآموزی

آزمایشگاهها و تجهیزات

 

معرفی مرکز:


رئیس مرکز: دکتر علیرضا انصاری مقدم                      تلفن: 2420014             ایمیل: ansarialireza@yahoo.com

کارشناسان مرکز:

محمدرضا ناصری نیا               تلفن 2420014                    ایمیل Nasserinia2002@yahoo.com

علیرضا خرم                          تلفن 2420014                 ایمیل alirezakhorram_20@yahoo.com            

آدرس: خیابان آزادگان -  درمانگاه امام جواد (ع) مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت -تلفن: 2420014

 

 

 

این مرکز از سال 1384 با رویکرد مشارکت مردم در شناسائی مشکلات سلامت و حل آن با کمک سایر بخشهای توسعه و با دید پژوهش جامعه محور در شهر زاهدان آغاز بکار نموده است. از مهمترین اهداف آن، ارتقاء سطح توانمندی جامعه برای وارد کردن پژوهش در زندگی روزمره آنها بوده است در همین راستا اقداماتی نظیر توانمند سازی افراد علاقمند جامعه در زمینه چگونگی پژوهش های کاربردی و همچنین مباحث کلیدی و اثر گذار در سلامت جامعه مد نظر بوده است ،انتقال دانش و تجربه تولید شده به دیگرافراد جامعه و سیاستگذاران سلامت در قالب ارتباطات درون بخشی و بین بخشی خواه در داخل و یا موسسات خارج از کشور از دیگر اهداف مرکز بوده اند.

 

 

اعضاء هیئت موسس: 


رئیس مرکز: دکتر علیرضا انصاری مقدم 

  مدیر اجرایی مرکز: محمد رضا ناصری نیا

 

 این مرکز در سال1387 با ترکیب اعضاء  هیئت موسس ذیل  موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گردیده  است .

 

 

-خانم دکتر فاطمه رخشانی                     دکتری آموزش بهداشت

- آقای دکتر ادریس بذر افشان                 دکتری بهداشت محیط

-آقای دکتر علیرضا انصاری مقدم            دکتری اپیدمیو لوژی

-آقای دکتر رمضان میرزایی                  دکتری بهداشت حرفه ای

-آقای دکتر فردوس کرد مصطفی پور       دکتری بهداشت محیط

-آقای دکتر شاهرخ ایزدی                      دکتری اپیدمیو لوژی

 

اعضاء هیئت علمی مرکز:  آقای دکتر سید مهدی طباطبائی- آقای دکتر مهدی محمدی- آقای دکتر علی کبریایی- سرکار خانم مهندس زینت مرتضوی-  سرکار خانم فتیحه کرمان ساروی- سرکار خانم مهین نادری فر- سرکار خانم مهندس  راحله هاشمی-  آقای حامد مومنی مقدم- سرکار خانم شهین دخت نواب ریگی- آقای مهندس حسین کمانی- آقای دکتر علی نویدیان- سرکار خانم منیره محجوب- سرکار خانم  مهندس حمیده اکبری-آقای دکتر منصور کرجی بانی- خانم دکتر فرزانه منتظری فر-آقای دکتر عبدالوهاب باغبانیان

 

 

 

 

اساسنامه:


 

 

 مرکز تحقیقات ارتقای سلامت زاهدان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان راه اندازی شده تا در جهت بهبود وضعیت سلامت جامعه در راستای اهداف تعیین شده تلاش نماید.

 اهداف مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت زاهدان

این مرکز قصد دارد با انجام تحقیقات با کیفیت بالا در سطح ملی و بین المللی موجبات ارائه بهترین راهکارها و سیاستها در جهت ارتقاء سلامت جامعه را فراهم سازد.

  • افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء سلامت در استان سیستان و بلوچستان در راستای سیاست سلامت عمومی جامعه
  • تسهیل نمودن کارهای گروهی برای انجام تحقیقات ارتقاء سلامت
  • تشویق و حمایت از تحقیقات ارتقاء سلامت (از انتخاب ایده تحقیقاتی تا استفاده از یافته های تحقیق در امور اجرایی و سیاستهای منطقه ای)
  • همکاری محققان با مردم و پرسنل بهداشتی درمانی به صورت منطقه ای و ملی در شناسایی مشکلات بهداشتی،تجزیه و تحلیل مشکلات و اولویت بندی تحقیقات
  • یافتن راهکارهایی برای بکارگیری نتایج تحقیقات ارتقاء سلامت در سیاستهای عمومی
  • توانمندسازی محققین جوان و دانشجویان به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با ارتقاء سلامت در ناحیه
  • انتشار نتایج تحقیقات به سیاستگزاران ، محققین ، کارکنان و عموم جامعه
  • همکاری با واحدهای مختلف بهداشتی درمانی استان در امور تحقیقاتی و یافتن راهکارهای مناسب اجرایی

 

حیطه کاری

حیطه کاری مرکز در ارتباط با مسائل مرتبط با ارتقاء سلامت و بسته به تجارب اعضاء و نیز علاقه مندی آنان شکل خواهد گرفت که شامل موارد ذیل می باشد:

 

تحقیقات مرتبط با سلامت جامعه:

این نوع مطالعات به منظور شناسایی رفتارها،نگرش ها،عقاید و آگاهی گروه ها و زیر گروه های مختلف جامعه در ارتباط با سلامت شکل می گیرد.

 

ارائه و ارزشیابی برنامه:

این مرکز به طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای خواهد پرداخت که با همکاری کارکنان،سیاستگزاران و مردم شکل گرفته و نتایج آن به ارائه راهکارهای بومی کمک خواهد کرد.

 

تحقیقات سیستم سلامت:

این مرکز به انجام مطالعاتی خواهد پرداخت که قصد ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و نیز دسترسی برابر و راهکارهای بهبود آن بر اساس شرایط بومی را داشته باشند.این تحقیقات همچنین بدنبال ارائه شواهدی به سیاستگزاران در زمینه توسعه می باشد.

 

گروههای مشارکت کننده در مرکز تحقیقات:

1- محققان اعم از دانشگاهی،دولتی و مردمی

2- ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و اجتماعی

3- سیاستگزاران

4- گروه های اجتماعی داوطلب اعم از مردم،دانشجویان،دانش آموزان و سایر علاقمندان به سلامت جامعه

این افراد به صورت تمام وقت،پاره وقت و یا داوطلبانه با مرکز همکاری خواهند نمود.

 

خدمات مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت زاهدان:

1- توانمندسازی مردم برای تعیین اولویت ها،اجرای تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه به منظور حل مشکلات

2- مشاوره و همکاری در زمینه طرح های تحقیقاتی

3- همکاری در برگزاری مراسم مرتبط با ارتقاء سلامت

4- آموزش به دانشجویان

5- انتشار نتایج تحقیقات در مجلات و نیز مجامع ملی و بین المللی

6- همکاری با رسانه ها به منظور انتقال نتایج مطالعات برای بهبود روش زندگی مردم و آموزش آنان

7- همکاری با واحدهای مختلف بهداشتی درمانی استان به منظور ارزشیابی برنامه های اجرایی و ارائه راهکارهای مناسب با جامعه

8- برقراری ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی به منظور انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و تبادل تجربیات

9- جذب منابع مالی سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی

 

1) مشاوره و همکاری تحقیقاتی:

اعضاء این مرکز و مشاوران تحقیقاتی به مراجعه کنندگان خدمات مشاوره ای در ارتباط با اولویتهای تحقیقاتی،تهیه پروپوزال،متدلوژی تحقیق،آنالیز داده ها،روش انتشار نتایج و مقاله نویسی را ارائه خواهند نمود.

 

2) همکاری در برگزاری مراسم مربوط به ارتقاء سلامت:

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت از هرگونه برنامه های محلی ،منطقه ای و ملی در زمینه ارتقای سلامت جامعه استقبال و به برگزاری کارگاه های آموزشی،سخنرانی ها،سمپوزیوم ها و کنفرانس ها اهتمام نموده و میزبانی برخی از وقایع استانی،منطقه ای یا ملی را بر عهده خواهد گرفت.

 

3) آموزش دانشجویان و محققان:

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت زاهدان فرصتهایی را برای آموزش مهارتهای تحقیقاتی فراهم خواهد نمود. این آموزشها به دانشجویان سطوح مختلف تحصیلات از طریق داوطلبان ماهری که داوطلبانه با مرکز همکاری می کنند و یا اعضای ثابت آن انجام خواهد شد. این فرصتها به ایجاد تیمی عظیم از محققان ماهر در ناحیه کمک خواهد کرد.

 

4) انتشار نتایج تحقیقات:

این مرکز تلاش خواهد نمود تا نتایج تحقیقات مربوط به ارتقاء سلامت و نیز سایر فعالیتها و وقایع را از طریق خبرنامه و یا مجله بصورت منطقه ای و ملی منتشر نماید و از سوی دیگر سایت اینترنتی این مرکز تلاش خواهد نمود تا این امکان را به صورت الکترونیکی در اختیار علاقمندان قرار دهد.

 

5) همکاری با رسانه ها جهت آموزش به مردم:

این مرکز تلاش خواهد نمود تا نتایج بدست آمده از تحقیقات را که مرتبط با روش زندگی مردم می باشد و نیز آموزشهای مربوط به آن را از طریق هماهنگی با رسانه های جمعی اعم از رادیو تلویزیون ، روزنامه های محلی ، تهیه پمفلت و سایر رسانه های مناسب منطقه به اطلاع عموم رسانده و در جهت ارتقاء سلامت مردم گام بردارد.

 

6) همکاری با واحدهای مختلف بهداشتی درمانی در ارزشیابی برنامه های اجرایی:

این مرکز آمادگی دارد تا با کلیه مراکز بهداشت استان ارتباط تحقیقاتی برقرار نموده و به کارشناسان بهداشتی در جهت ارزشیابی برنامه های اجرایی و طراحی طرح های تحقیقاتی کمک نموده و در قبال آن با کمک گرفتن از تجارب و نتایج تحقیقات به راه حل های مناسب و قابل اجرا دست یابد.

 

7) برقراری ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی:

مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت تلاش خواهد نمود تا با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی ارتباط برقرار نماید.این مرکز بدنبال یافتن فرصتهایی برای انجام طرح های مشترک با این مراکز و نیز تبادل تجارب و اطلاعات می باشد.برگزاری کارگاه ها و کنگره های مشترک از جمله اهداف این ارتباطات خواهد بود.

 

8) جذب منابع مالی:

این مرکز به منظور تامین پرسنل،امکانات و منابع مالی نیاز به حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و نیز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داشته  و در ضمن بدنبال جذب منابع مالی از سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود.

  • تلاش خواهد شد تا منابع مالی این مرکز جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی و نیز سایر فعالیتها از طریق برقراری ارتباط با موسسات ملی و بین المللی مختلف تامین شود.

 

 

حیطه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت:

1) انتقال نتایج تحقیقات ارتقای سلامت در سیاستهای بهداشتی و تصمیم گیری های سیاستگزاران

2) بهداشت مدارس

3) سلامت روستائیان

4) سالمندان سالم

5) روش زندگی سالم و فعال و بهبود کیفیت زندگی جامعه

6) بیماریها و ناتوانی ها

7) مسائل مربوط به زنان

8) مسائل مربوط به تغذیه و امنیت غذا

9) حوادث

10) سلامت دهان و دندان

 

 

اهداف مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت :

-          جلب  مشارکت مردم جهت تعیین  اولویتهای سلامت جامعه که با توانمند شدن جامعه روند حل مشکل آغاز گردیده و در این روند حضور مردم از طراحی برنامه تا انتشار نتایج از اصول کلی می باشد.

-          ضمن اجرای برنامه های مرکز،  محققین جوان و دانشجویان با فعالیتهای جامعه محور آشنا شده  و توانمندی لازم را برای ارتباط با جامعه به دست می آورند.

-          سیاستگذاران،محققین وبرنامه ریزان جامعه از نتایج دانش و مهارت و تجربه تولید شده ناشی از طرحهای تحقیقاتی جامعه محور در برنامه هاایشان استفاده می نمایند.

-          پایداری توسعه جامعه از دیگر اهداف مرکز است که با جلب  مشارکت مردمی در هر برنامه سرمایه زوال ناپذیر آن برنامه خواهند بود.

 

اعضاء مرکز :

این مرکز محلی برای تعامل جامعه، محققین حرفه ای و غیر حرفه ای و عوامل اجرایی برنامه های توسعه به منظور  ایجاد شبکه همکار بین آنها برای شناخت وحل مشکلات جامعه خواهد بود بنابراین اعضاء مرکز به شرح ذیل از تمام گروههای اجتماعی و محققین بین بخشی و درون بخشی خواهند بود:

1-      گروههای اجتماعی داوطلب و علاقمند اعم از مردم، دانشجویان،دانش آموزان و سایر علاقمندان به بحث تحقیق و پژوهش

2-      ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و اجتماعی

3-       سیاستگذاران در سایر بخشهای توسعه

4-      محققان حرفه ای دانشگاهی و غیر دانشگاهی

حیطه فعالیت مرکز: تقریبا تمامی حیطه های زندگی که بستر ایجاد انسان سالم هستند در محیط کاری این مرکز قرار می گیرند بطور اجمال این حیطه ها عبارتند از:

-          سلامت مدارس

-           سلامت در روستاها

-          سلامت سالمندان

-          روش زندگی سالم،فعال و بهبود کیفیت زندگی در جامعه

-          بیماری و ناتوانی ها

-          سلامت مادر و کودک

-          سلامت تغذیه و امنیت غذا

-          حوادث

-          سلامت دهان و دندان

-          سلامت روان

-           و به طور کلی در تمام سطوح زندگی


گروههای کاری مرکز:

این مرکز در قالب 4 کمیته فعالیتهای اجرایی خود را انجام می دهد:

1-      کمیته سیاستگذاری: سیاستهای اجرایی مرکز توسط دو زیر کمیته تدوین می گردد یکی از این ساب کمیته ها از اعضاء هیئت علمی و دیگری که بیشتر فعالیتهای اجرایی را برنامه ریزی می کند توسط اعضاء مردمی مرکز تشکیل می شود.

2-      کمیته اطلاع رسانی: اعضاء این کمیته اکثرا از نیروهای داوطلب مردمی می باشند که وظیفه اطلاع رسانی به جمعیت تحت پوشش مرکز را چه برای جلب نظر آنها به همکاری با مرکز و چه در مورد مشارکت آنها در طرحهای پژوهشی مصوب را بر عهده دارند با این سیاست قبل از آنکه یک طرح پژوهشی در محدوده تحت پوشش انجام شود خانوارهای هدف در جریان طرح قرار گرفته و میزان مشارکت آنها برای ورود به طرح آگاهانه خواهد بود.

3-      کمیته فرهنگ سازی: در این کمیته بر اساس مشکلات اولویت دار منطقه که هر ساله توسط جمعیت تحت پوشش عنوان می شود برنامه های آموزشی و توانمند ساز اجرا می شود. در این برنامه های آموزشی علاوه بر کارشناسان تعدادی از نیروهای مردمی نیز بعنوان فوکال پوینت آموزش دیده  مشارکت دارند. در حقیقت هر محله توسط هم محله ای های داوطلب همراه با کارشناسان مرکز تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار می گیرد.

4-      کمیته پژوهش: در این کمیته هر ساله ابتدا اولیتهای پژوهشی با همکاری گروههای داوطب مردمی و با شیوه های متداول پژوهشی جمع آوری شده و بر اساس آنها اولویتها به محققین دانشگاهی و غیر دانشگاهی عرضه می شود محقق داوطلب می تواند پیشنهاد طرح پژوهشی خودش را به مرکز ارائه دهد و پس از تایید کمیته پژوهش مرکز آنرا اجرا کند تمام مراحل اجرای یک طدح تحقیقاتی از بررسی طرح، داوری طرح، اجرای طرح، بازبینی نتایج و ابراز نظرات اصلاحی توسط این کمیته صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

 شورای پژوهشی مرکز:


 این مرکز دارای مجوز تصویب طرحهای پژوهشی در زمینه سلامت می باشد به همین لحاظ محققین مرتبط با اهداف مرکز اعم از اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه باشند یا نباشند می توانند پروپوزال طرح خود را به مرکز تقدیم نمایند . بعد از داوری طرح که توسط داوران علمی این مرکز انجام می شود طرح در شورای پژوهش مطرح و نتیجه به اطلاع محقق متقاضی رسانده می شود.

هفت نفر از اعضاء  هیئت علمی مرکز عضو دائم شورای پژوهش می باشند که با ابلاغ یکساله انتخاب می شوند بدیهی است که در هر جلسه شورا علاوه بر اعضاء ذکر شده بسته به عنوان طرح از سایر اعضاء که رشته تخصصی مرتبط با طرح دارند نیز دعوت بعمل می آید.

 

 

 

کارگاهها و فعالیتهای مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت: 

 


الف: کارگاههای برگزار شده: این مرکز بیش از 10 عنوان کارگاه را در راستای توانمند سازی جامعه تا کنون برگذار نموده است :

 

 

 

 

 -          5 مورد کارگاه اقدام پژوهشی ویژه نیروهای مردمی

-          2 مورد کارگاه مهارتهای زندگی

-          2 مورد کارگاه بهداشت بلوغ ویژه والدین

-          2 مورد کارگاه ویژه آموزشگران همسان

-          2 مورد کارگاه ادغام فعالیتهای پیشگیری از اچ آی وی ایدز در مراکز اجتماعی

-          2 مورد کارگاه  SPSS برای اعضاء هیئت علمی

-          2 موردکارگاه روش تحقیق برای اعضاء هیئت علمی

ب- تولید رسانه های آموزشی و اطلاع رسان:

1-      چهار عنوان پمفلت و تراکت آموزشی

2-      سه دوره فصلنامه با عنوان" اقدان پژوهی در ارتقاء سلامت"

3-      یک عنوان بر چسب برای جلب مشارکت مردمی( این بر چسب بر روی درب منازل تحت پوشش نصب شده است)   

4-      تهیه جاکلیدی با حک شعارهای اصلاع رسان

5-      تهیه خودکار با حک شعار اطلاع رسان

ج- فعالیتهای پژوهشی: یکی ار اهداف این مرکز همکاری با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی می باشد بر اساس همین سیاست، تعداد زیادی از طرحهای انجام شده با همکاری این سازمانها بوده است

1-      در زمینه حوادث خانگی و اجتماعی: الف: بررسی اپیدمیولوژیک توصیفی  سوختگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهر زاهدان در سال 88   ب- بررسی خصوصیات رفتاری، سلامت عمومی و ایمن بودن خودروهای رانندگان وسایل نقلیه سنگین در ایران در سال 89 ( با همکاری دانشگاه سیدنی استرالیا) ج- بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کشاورزان شهرستان شهر بابک با استفاده از پرسشنامه نوردیک خ- بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام های فوقانی در کارکنان بانک های شهر زاهدان ع- مقایسه آگاهی و نگرش و عملکرد مرتبط با حوادث در بین رانندگان شهرهای زاهدان و تهران غ- بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدایی در مورد مراقبت از ستون مهره های پشتی

 2-      در زمینه بیماریهای قلبی و عروقی:  الف- بررسی محدوده نرمال آنزیمهای کبدی ( با همکاری مرکز تحقیقات کبد و گوارش تهران)  ب- بررسی فراوانی کبد چرب ( با همکاری مرکز تحقیقات کبد و گوارش تهران)  ج- بررسی میزان شیوع هپاتیت در معتادان تزریقی مراجعه کننده به پاتوق های حاشیه شهر ( با همکاری مرکز تحقیقات کبد و گوارش تهران)   ج- تعیین ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در رانندگان وسیله نقلیه زاهدان با استفاده از اطلاعات موجود

 3-      بیماری های واگیردار و  عفونی:  الف- بررسی تاثیر توزیع پشه بند رایگان آغشته به سم در مناطق مالاریا خیز استان( با همکاری سازمان بهداشت جهانی)  ب- مطالعه  کارآیی مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای سالم بیماران مسلول استان س و ب در سال 88-89  ج- بررسی تاثیر یک بسته آموزشی کنترل مالاریا بر میزان مهارتهای عملکردی پزشکان ایرانشهر در سال 1388   د- گزارش پیشرفت اجرایی مطالعه شاخص های ملی مالاریا ( با همکاری سازمان بهداشت جهانی)

 4-       اعتیاد الف - بررسی تاثیر برنامه های کاهش آسیب در پاتوق های حاشیه شهر( با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل)   ب- بررسی علل مصرف و راهکارهای پیشگیری از مصرف پان در دانش آموزان تحت پوشش مرکزتحقیقات ارتقاء سلامت

 5-      بهداشت محیط: الف- بررسی چالشها و فرصتها در برنامه مدیریت پسماند روستاهای تمین و پارود ( با همکاری امور دهداریهای استانداری سیستان و بلوچستان)

  6-      بهداشت باروری: الف- بررسی عوارض کنتراسپتیو کاشتنی جدل در زنان مصرف کننده یکسال پس از کاشت ( با همکاری اداره کل سلامت خانواده و صندوق جمعیت سازمان ملل) ب- بررسی شیوع پره اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 88

 7-      بهداشت مدارس: بررسی  علل مصرف پان و راههای پیشگری از آن در دانش آموزان تحت پوشش مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

 8-      تغذیه الف بررسی وضعیت تغذیه به روش آنتروپومتری در سالمندان تحت پوشش مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت شهر زاهدان در سال 89

 

د- مقالات منتشره توسط مرکز:

1-      مقالات پذیرفته  شده  کنگره و سمینار داخلی :  25 مقاله ( سخنرانی و پوستر)

2-      مقالات پذیرفته شده کنگره و سمینار خارجی: 8 مقاله

3-      مقالات درج شده در نشریه های داخلی: 18 مقاله

4-      مقالات درج شده در نشریه های خارجی: 28 مقاله

5-      مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی: 12 پایان نامه

 

 

 دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی:

 


 

 

   دانلود : دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی           حجم فایل 38 KB