مرکز تحقیقاتی سلولی ومولکولی


 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

Cellular and Molecular Research Center

 

 

معرفی مرکز

اعضاء و هیئت موسس

اساس نامه

دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی

شورای پژوهشی

کارگاهها و دوره های بازآموزی

آزمایشگاهها و تجهیزات

 

 

 

معرفی مرکز:

 


 

 

 

رئیس مرکز : دکتر سعیده سلیمی      ایمیل sasalimi@yahoo.com

کارشناسان:

سرکار خانم بیتا مودی                          ایمیلbita.moudi@yahoo.com

دانیال جهانتیغ                                     تلفن : 3411260

آدرس : زاهدان - بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) طبقه دوم  - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

وظائف

1.      گسترش دانش سلولی ومولکولی در امور پزشکی.

2.      تشويق و ترغيب محققين و آموزش دانشجويان.

آموزش فنی نيروی انسانی مورد نياز برای انجام کارهای تحقيقاتی در ساير مراکز دانشگاهی

 

مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 87  توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با  عنوان : ((مركز تحقيقات سلولي و مولكولي )) به تصويب رسـيد.

این مرکز با استفاده از کادر هیات علمی متخصص در زمینه های تحقیقاتی مختلف  شامل : بیولوژی مولکولی ، کشت سلولی، ژنتیک ، بافت شناسی و ایمونولوژی  قادر به فعالیت می باشد.

 

اهداف مرکز:

1- توسعه و بکارگیري دانش بشري در زمینه علوم سلولی و مولکولی  جهت ارتقاء توان علمی و پژوهشی  اساتید ، محققین و دانشجویان
2-انجام پژوهشهاي بنیادي اپیدمیولوژیک و بالیني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني
کشور به منظور جوابگویي به نیازهاي جامعه اسلامي
3- جمع آوري ، تنظیم و طبقه بندي اسناد ، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروي انساني محقق در زمینه
5- ترغیب ، تشویق و بکارگیري محققین
6- کوشش در جلب توجه و همکاري مراکز تحقیقاتي و اجرائي مربوطه در داخل کشور
7- همکاري علمي با مراکز تحقیقاتي و آموزشي سایر کشورها و سازمانهاي بین المللي با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوري اسلامي ایران

 

زمینه های تحقیقاتی مرکز

  • پژوهش در خصوص تغییرات ژنتیکی در بیماری های گوناگون خصوصا" بیماری های شایع مانند بیماری قلبی عروقی، پره اکلامپسی، بیماری های خود ایمن مانند لوپوس اریتماتوز، آرتریت روماتوئید.
  • پژوهش در زمینه سرطان
  • کشت رده های مختلف سلول های سرطانی
  • اثر عوامل مختلف مانند داروها و . . . بر سلول های سرطانی و مرگ برنامه ریزی شده سلول
  • بررسی تغییرات ژنتیکی سلول های سرطانی

 

 

اعضا هیات موسس: 

1. آقای دکتر محمد هاشمی

2. خانم دکتر سعیده سلیمی

3. آقای دکتر محمد رضا عرب

4. آقای دکتر مهربد کریمی

5. آقای دکتر فریدون سرگلزایی اول

6. آقای دکتر مسعود رودباری

اعضا هیات علمی تمام وقت:

1. دکتر علیرضا نخعی

2. دکتر فرزانه فرجیان مشهدی

3. دکتر مهرناز نارویی نژاد

4. کتر محسن طاهری

5. دکتر ابراهیم میری مقدم

6. دکتر عباسعلی نیازی

7. دکتر مهدی جهانتیغ

8. دکتر حسینعلی خزائی

9. دکتر سعیده سلیمی

10.  دکتر محمد هاشمی

اعضا هیات علمی نیمه وقت:

1. دکتر هوشنگ رفیقدوست

2. آقای غلامحسین تمدن

3. دکتر مهدی محمدی

4. خانم آنوش نقوی

 

 

 

طرح ها و مقالات:

 


 

 

طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی زاهدان در سال ١٣٨٩

1. بررسی پلی مورفیسم 2548G/A -ژن لپتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان علی این ابیطالب (ع)شهر زاهدان

2. بررسی پلی مورفیسم I/D ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین در مبتلایان به بیماری لوپوس اریتروماتوز

3. بررسی پلی مورفیسم ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین و پلی مورفیسم ژن رسپتور نوع یک آنژیوتانسینΙΙ در مبتلایان به پره اکلامپسی

4. بررسی فنوتیپهای هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک با دو روش PCR و الکتروفورز پروتئین

5. مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های C677T و A298C در ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازو پلی مورفیسم G1691A زن فاکتور انعقادی5 و پلی مورفیسم A20210G در پروترومبین در مبتلایان به پره اکلامپسی و افراد حامله طبیعی

6. بررسی ژنهای مرتبط با استرس اکسیداتیو(ایزوآنزیمهای گلوتاتیون ترانسفراز GSTP1 و GSTM1 و کاتالاز)در بیماران مبتلا به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و مقایسه آن با گروه کنترل

7. مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیوم در مبتلایان به پره اکلامپسی و گروه شاهد

8. مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیوم در مبتلایان به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و گروه شاهد

9. بررسی اختلالات ژنتیکی در کودکان مبتلا به سندروم فانکونی فامیلی در استان سیستان و بلوچستان ایران

10.  بررسی پلی مورفیسم های ژن گلوکز ٦ -فسفات دهیدروژناز در زاهدان

 

لیست طرح های تحقیقاتی در دست اجرا مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی زاهدان در سال ١٣٨٩

1. بررسی پلی مورفیسم 2548G/A -ژن لپتین در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان علی این ابیطالب (ع)شهر زاهدان

2. بررسی پلی مورفیسم I/D ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین در مبتلایان به بیماری لوپوس اریتروماتوز

3. مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های C677T و A298C در ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازو پلی مورفیسم G1691A زن فاکتور انعقادی5 و پلی مورفیسم A20210G در پروترومبین در مبتلایان به پره اکلامپسی و افراد حامله طبیعی

4. بررسی ژنهایی مرتبط با استرس اکسیداتیو(ایزوآنزیمهای گلوتاتیون ترانسفراز-GSTP1 و GSTM1و کاتالاز)در بیماران مبتلا به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و مقایسه آن با گروه کنترل

5. مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیوم در مبتلایان به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و گروه شاهد

6. بررسی اختلالات ژنتیکی در کودکان مبتلا به سندروم فانکونی فامیلی در استان سیستان و بلوچستان ایران

7. بررسی پلی مورفیسم های ژن گلوکز ٦ -فسفات دهیدروژناز در زاهدان

 

لیست طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی زاهدان در سال ١٣٨٩

1. بررسی پلی مورفیسم ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین و پلی مورفیسم ژن رسپتور نوع یک آنژیوتانسینΙΙ در مبتلایان به پره اکلامپسی

2. بررسی فنوتیپهای هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک با دو روش PCR و الکتروفورز پروتئین

3. مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیوم در مبتلایان به پره اکلامپسی و گروه شاهد

 

مقالات

1.     Naderi M, Hashemi M, Kouhpayeh H, Ahmadi R.The status of serum procalcitonin in pulmonary tuberculosis and nontuberculosis pulmonary disease.J Pak Med Assoc. 2009 Sep;59(9):647-8.

2.     Sadeghi-Bojd S, Hashemi M, Karimi M.Renal tubular function in patients with beta-thalassaemia major in Zahedan, southeast Iran.Singapore Med J. 2008 May;49(5):410-2.

3.     Ghavami S, Hashemi M, Ande SR, Yeganeh B, Xiao W, Eshraghi M, Bus CJ, Kadkhoda K, Wiechec E, Halayko AJ, Los M. Apoptosis and cancer: mutations within caspase genes.

4.     J Med Genet. 2009 Aug;46(8):497-510. Epub 2009 Jun 7. Review

 

5.     Alavi-Naini R, Hashemi M, Mohagegh-Montazeri M, Sharifi-Mood B, Naderi M, (2009). Glutaraldehyde test for rapid diagnosis of pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 13(5):601-605.

6.     Bahari A, Hashemi M, Bari Z, Moazeni Roodi A, Kaykhaei MA, Narouie B, (2010).Frequency of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) allels in southeast Iranian population. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 29(3):237-244.

7.     Hashemi M,Mehrabifar H,Daliri M, Ghavami S (2010).Adenosine deaminase activity, trypsin inhibitory capacity and total antioxidant capacity in psoriasis.J Eur Acad Dermatol Venereol 24:329-334.

8.     Hashemi M, Moazeni Roodi AK,Fazaeli A, Sandoughi M, Bardestani GR,Kordi Tamandani DM, Ghavami S (2010).Lake of association between paraoxonase-1Q192R polymorphism and rheumatoid arthritis in southeast Iran Genet Mol Res 9(1):333-339.

9.     Mokhtari M, Hashemi M,Yaghmaei M, Molashahi F, Shikhzadeh A, Niazi A, Ghavami S(2010).Serum adenosine deaminase activity in gestational diabetes mellitus and normal pregnancy.Arch Gynecol Obstet 281(4):623-626.

10.    Sadeghi-Bojd S, Hashemi M,Salehi F (2009).Renal tubular and glumerularfunction in children with iron deficiency anemia.Iranian Journal of Pediatrics 19(3):231-236.

11.    Yaghmaei M, Hashemi M ,Shikhzadeh A, Mokhtari M, Niazi A, Ghavami S(2009).Serum trypsin inhibitory capacity in normal pregnancy and gestational diabetes mellitus.Diabetes Res Clin Pract 84(3):201-204.

12.     Bahari A, Arabi M, Hedayati M,Jarollahi A, Firouzi F, Aghazadeh R, Zali MR, Hashemi M(2009).Diagnostic value of antineutrophil cytoplasmic antibodies and anti -saccharomyces cerevisiae antibody in iranian patients with inflammatory bowel disease.Acta Gastroenterol Belg 72:301-305.

13.                        Hashemi M, Moazeni Roodi AK, Fazaeli A, Sandoughi M,Taheri M, Bardestani GR, Zaheri Z, Kordi Tamandani DM, Ghavami S(2010).The L55M polymorphism of paraoxonase-1is a risk factor for rheumatoid arthritis. Genetics and Molecular Research 9(3):1735-1741.

14.    Nakhaee A, Bokaeian M, Akbarzadeh H, Hashemi M.(2010)Sodium Tungstate attenuate oxidative stress in brain tissue of streptozotocin-induced diabetic rats.Biol Trace Elem Res 136:221-231.

15.   Arab MR, Mirzaei R, Karimi M, Mashhafi R. (2010)The study of histological effects of solder fumes in rat lungs.Iran J Basic Med Sci 13:63-68.

16.    Arab MR, Mirzaei R,Sargolzaei F, Nakhaee A, Karimi M Mashhafi R. (2010) effects of solder fumes on liver serum markers and hepatic vascular elements in rats. Iran J Basic Med Sci 13:63-68.

17.     Salimi S, Firoozrai M, Zand H, Nakhaee A, Shafiee SM, Tavilani H, Mohebbi A (2010). Endothelial nitric oxide synthase gene Glu298Asp polymorphism in patients with coronary artery disease .Ann Saudi Med .Ja-Feb:30(1):33-7.

18.                        Salami S,  Naghavi  A,  Mokhtari M, Noora M, Minoo Yaghmaei. Lack of relationship between endothelial nitric oxide synthase gene 4b/a and T-786C polymorphisms with preeclampsia in southeast of Iran. Arch Gynecol Obstet. DOI 10.1007/s00404-011-1952-4

19.     Salami S,  Naghavi  A,  Mokhtari M, Jamshidi M, Minoo Yaghmaei. Association of angiotensin-converting-enzyme intron 16 insertion/deletion and angiotensin II type 1 receptor A1166C gene polymorphisms with preeclampsia in South East of Iran. J Biomed Biotech. accepted

 

 

 

 

اساس نامه مرکز: 

 

 

 

کارگاه های برگزار شده: 

-       بیوانفورماتیک                            دکتر صادقی

-       تئوری پیوستگی                        دکتر نارویی نژاد      

 

 

 

آزمایشگاهها و تجهیزات مرکز:

 


 

 

مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی  دارای 5 آزمایشگاه مستقل به شرح زیر می باشد:

1-  آزمایشگاه کشت سلول

2- آزمایشگاه  PCR  

3- آزمایشگاه استخراج DNA    

4- آزمایشگاه الکتروفورز

5- آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

تکنيکهای قابل اجرا در مرکز تحقيقات سلولی و مولکولی

- کشت سلول و انجام تحقیقات مختلف در خصوص رده های سلولی گوناگون

-  کلونينگ و تهيه پروتئين نوترکيب

- استخراج  DNA و RNA

- انواع روشهای PCR  شامل PCR ، RT-PCR ، PCR-RFLP و...

- انواع روشهای الکتروفورز شامل : الکتروفورز برروی ژل آگاروز،  PAGE ، SDS-PAGE    ،  SSCP
- انواع روشهای Blotting  شامل Western Blotting ، Southern Blotting ، Northern Blotting  و Dot Blotting

 - تکنيک الايزا. 

 

دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی: 

   دانلود : دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی           حجم فایل 38 KB