شوراي پژوهشي دانشگاه


 

 

وظایف شورای پژوهش دانشگاه

1. تصویب طرحهای پژوهشی مصوب دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی
2. تصویب مصوبات دانشکده ها
3. تصویب طرحهای مداخله ای بالای سقف تعیین شده شوراهای ESR, HSR
4. تصویب پایان نامه های رزیدنتی و اینترنی بالای سقف
5. تصویب طرحهای هیات علمی و کارمندان بالای سقف
6. تصویب کلیه پایان نامه ها و طرحها و طرحهای دانشجویی تا سقف و بالای سقف تعیین شده

7. تصویب کنگره ها و سمینارها

8. تصویب درخواستهای مربوط به امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضائ هیات علمی

 

 

 

اعضای شورای پژوهش دانشگاه

دکتر منصور شکیبا

دکتر محسن طاهری

دکتر محمد ایمانی

دکتر هوشنگ رفیقدوست

دکتر محسن کیانپور

دکتر محمد علی مشهدی

دکتر علی کبریایی

دکتر شهرام امینی

دکتر شاهرخ ایزدی

دکتر توران شهرکی

دکتر رویا علوی نائینی

دکتر غلامرضا کمیلی

دکتر مژگان مختاری

دکتر علی مقتدری

دکتر رمضان میرزایی

دکتر علیرضا نخعی

دکتر محمدهاشمی

دکتر محمدرضا شهرکی

دکتر مهناز شهرکی پور

دکتر علی نویدیان

دکتر سمیه انصاری مقدم

دکتر مهدی جوان

دکتر معصومه شیرزایی

دکتر ناهیدرمضانی

دکتر سیمین صادقی بجد

دکتر محبوبه فیروزکوهی

دکتر فاطمه کیخا

دکتر منتظری فر

دکتر مجیدنادری

دکتر سید مهدی طباطبایی