دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

سمعي وبصري

سمعی و بصری

جواد علی احمد

نام ونام خانوادگی :جواد علی احمد

مدرک تحصیلی : کارشناسی روابط عمومی

پست الکترونیکی :javadaliahmadi@gmail.com 

 آدرس: زاهدان میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   

 تلفن مستقیم: 33295821

تلفن داخلی:1204

فاکس :  3424390-0541