دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

سمعي وبصري

سمعی و بصری

نام ونام خانوادگی :جواد علی احمد

مدرک تحصیلی : کارشناسی روابط عمومی

جواد علی احمد

پست الکترونیکی :javadaliahmadi@gmail.com 

 آدرس: زاهدان میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   

 تلفن:  3414552   -  داخلی 1208 

فاکس :  3424390-0541 

 

 

شرح وظایف واحد سمعی وبصری


هماهنگی و نظارت بر تیم اجرایی مراسم ها

طراحي پايگاه اطلاع رساني و اطلاع يابي حوزه ریاست دانشگاه

تهیه فیلم ،عکس از مراسم ها و محیط های تحت پوشش دانشگاه

ایجاد آرشیو واحد سمعی و بصری

تهیه زیر نویس تلویزیونی و کلیپ  

انجام تشریفات

امور محوله