اطلاعات پرسنلي
ردیف نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
1 جواد علی احمد کارشناس روابط عمومی 33295821 1204
2 دکتر علی  افشاری مقدم مشاور رییس دانشگاه 1205
3 مهدیه  کیخوایی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
4 کیدخت  کیکاووسی کارشناس روابط عمومی 33295821 1208
5 مصطفی  میر صادق کارشناس روابط عمومی 1214
6 حسین  جهانتیغ کارشناس روابط عمومی 1214
7 براتعلی  میرانی مسول دفتر رییس دانشگاه 33435762-3 1210
8 دکتر محمد هادی عباسی مدیر فتر ریاست و روابط عمومی 33435762-3 1210
9 مرتضی  سرگزی کارشناس دفتر ریاست 1197
10 مجتبی  زوری کارشناس روابط عمومی 1214
11 نرگس  آقایی هماهنگی وقت حضوری با ریاست دانشگاه 1193
12 دکتر محمود رضا  میری رییس دانشگاه 33435762-3 1210
13 حسام  کاظم نژاد کارشناس دفتر ریاست 1197
14 مهدی  رجبی 1210
15 علیر ضا  میرشکار 1201
16 محمد رضا  مراد زاده 1201
17 محمد نظری بازرس 1206
18 شهین  سرگزی کارشناس دفتر هیات امناء 1215
19 تلفنخانه هادی خاکسفیدی مخابرات ( ارتباطات ) 33295715-22 0
20 محمود رضا  میری رییس دانشگاه 054-33295762-3 1210
21 سهیلا  سرگزی کارشناس امور ایثارگران 1198
22 شهین  سرگزی دبیرخانه هیئت امناء 33295764 1215
23 زهرا پاکدامن  . تخلفات اداری ?????? ????? 1178
24 دکترحسین  شهریاری مدیر 33295771-2 1181
25 محمد چابک معاون 1132
26 علی  حسن پور مسئول دفتر 33295771-2 1181
27 ناصرسرگلزایی . کارشناسان 1176
28 نصرت  استادمحمودی دبیرخانه 1168
29 طیبه سالاری . بایگانی و ماشین نویسی 1083
30 سعید رفیعی واحدفیزیکی وتایمکس 1350
31 نگهبانی درب اصلی پردیس . 1285
32 نگهبانی درب جنوبی . 1133
33 نگهبانی خوابگاه دختران . 1500
34 عباسعلی  سرگزی بازرسی 33295783 1253
35 اشرف سنچولی محمد نظری بازرسی 1206
36 محمدمهدی میر اولیائی . بازرسی 1207
37 زینب  رضائیان مدیر گزینش 33295780 - 33295781 1259
38 محمد  شیخی مسئول دفتر گزینش 33295780 - 33295781 1259
39 محمدمنوچهریان  جاوید کیخا گزینش 1332
40 صدیقه مغفوری  رقیه اسماعیلی گزینش 1264
41 علی حیدری –  . گزینش 1261
42 غلامحسین طارغی حمید رضا هاشمی- علی میر . گزینش 1265
43 رقيه اويسي- مليحه مفرد زهرا آذری . گزینش 1263
44 ام البنين  علي صوفي گزینش 1260
45 . .
46 نعمت الله  ناندهی امورحقوقی 33295778 1153
47 امین الله جهانتیغ – مجید فدایی پیمان آذرنگ – سعید فیروزی امورحقوقی 1153
48 . .
49 امین  پورحسن مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 33295784 1273
50 محمدهادی  پودینه فناوری اطلاعات 33295784 1273
51 کفایت الله  صفرزایی فناوری اطلاعات 33295786
52 محمد غفران خواجه فناوری اطلاعات 33295788 1274
53 غلامرسول رجایی –  بی بی زهره حسینی آمار 1343

%>