1397/09/27
اسامی پژوهشگران منتخب و برگزیده گان دانشگاه
لیست اسامی پژوهشگران و برگزیده گان منتخب پژوهشی دانشگاه که در مراسم گرامیداشت روز پژوهش از آنها تقدیر شد
1397/09/25
با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد؛
به صدا در آمدن زنگ پژوهش در دبیرستان دخترانه نرجس زاهدان