اخبار جدید Archive | آرشیو
1396/12/02
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد/قدردانی از خدمات دکتر میری
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر سید محمد هاشمی شهری را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان منصوب کرد.