1397/11/28
عیادت فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق و دادستان زاهدان از مجروحان حادثه تروریستی و تقدیر از خدمات کادر امداد و درمان
ظهر امروز فرمانده قرارگاه جنوب شرق و دادستان زاهدان با حضور در بیمارستان از مجروحان حادثه تروریستی جاده خاش- زاهدان عیادت کردند.