1397/11/03
صدور "مجوز ایمنی و بهداشت" برای اماکن عمومی و آموزشی
ارتقاء تاب آوری زیر ساخت های فیزیکی جامعه منوط به صدور مجوز ایمنی و بهداشت برای اماکن عمومی و آموزشی است.
1397/11/03
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سرطان عامل ۹ درصد مرگ ومیرها در سیستان و بلوچستان است.
1397/11/02
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان :
داروخانه، مطمئن ترین محل تهیه فرآورده های آرایشی و بهداشتی
1397/11/02
ثمرات طرح تحول در استان سیستان و بلوچستان یکی پس از دیگری به بار می نشیند؛
راه اندازی کلینیک تخصصی دیابت و بیماری های غیر واگیر در سراوان