1397/03/30
با تکمیل چرخه درمان بیماران سرطانی در سیستان و بلوچستان یک گام به تحقق عدالت در سلامت نزدیک شده ایم
فعالیت مرکز رادیو تراپی و اشعه درمانی در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان چرخه درمان بیماران مبتلا به سرطان را در استان سیستان و بلوچستان تکمیل کرده و این امر مصداق بارز تحقق عدالت در سلامت است.
1397/03/29
در حاشیه تور رسانه ای انجام شد:
بهره برداری اولیه از 2 بخش مراقبت های ویژه در زاهدان