1397/05/23
آغاز به کار همایش کشوری پیوند اعضا با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو در استان سیستان وبلوچستان
همایش کشوری اهدای عضو با حضور مسئولین انجمن اهدای عضو ایران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آغاز به کار کرد .