نظرسنجی

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

با تشکر

 

 


 سنجش رضایت ارباب رجوع
 نام و نام خانوادگی :
 جنسیت :
 تحصیلات :
 شغل :
 تاریخ مراجعه : / /
 واحدی که به آن مراجعه نمودید؟ :
 برای دریافت چه خدمتی مراجعه نمودید؟ :
 دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر :
 نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار* :
 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز :
 رعایت ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی :
 نحوه رفتار و پاسخگویی مسئول مربوطه :
 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت :
  رسیدگی به شکایت ها، نظرات و پیشنهاد ها :
 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان :
 دقت کارمند در انجام کار :
 تعداد دفعات مراجعه به سازمان :
 تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت :
 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف :
 نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات :
 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات :
 ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری :
 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی :
 احساس رضایت از خدمت دریافت شده :
 نظرات و پیشنهادات :