معاونت دانشجویی/ ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال دوم سال 93-92 و بین الملل

مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان نیمسال دوم سال 93-92

1392/11/07 - 6885


کلیه پذیرفته شدگان ورودی نیمسال دوم 93-92 و بین الملل به منظور انجام امور رفاهی (ثبت نام خوابگاه، کارت تغذیه، وام دانشجویی و ...)، فرم های مربوطه که در سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی به آدرس ذیل قابل دسترسی هستند را پس از دریافت، تکمیل نموده و هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته باشند.

 dsc.zaums.ac.ir