شناسایی 36 بیمار بی اطلاع از فشار خون در پایگاههای فرودگاه و بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

با حضور مستمر تیم های اورژانس 115 در پایگاه غربالگری فشار خون فرودگاه و پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 36 بیمار فشار خونی که هرگز از بیماری خود اطلاع نداشتند شناسایی و اقدامات درمانی برای آنان آغاز گردید.

1398/03/22 - 22440


شناسایی 36 بیمار بی اطلاع از فشار خون در پایگاههای فرودگاه و بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

با حضور مستمر تیم های اورژانس 115 در پایگاه غربالگری فشار خون فرودگاه و  پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 36 بیمار فشار خونی که هرگز از بیماری خود اطلاع نداشتند شناسایی و اقدامات درمانی برای آنان آغاز گردید.

دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  در بازدید از پایگاههای غربالگری فشار خون مستقر در فرودگاه،مرکز خدمات جامع سلامت برازنده اظهار داشت: حدود 31 هزار نفر از شهروندان زاهدانی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت برازنده زاهدان هستند که در حال حاضر 950 نفر جهت سنجش فشار خون به این مرکز مراجعه و آموزشهای کنترل فشار خون را فرا گرفته اند.

وی ادامه داد:  405 مادر باردار مراقبتهای دوران بارداری را از تیم های سلامت در این مرکز دریافت می کنند و بر اساس برنامه زمان بندی همه مادران باردار الزاما باید مورد سنجش فشار خون قرار بگیرند.

شایان ذکر است: در بازدید معاون فنی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه بیماریها از پایگاههای دو بیمارستان خاتم الانبیاء و بو علی با توجه به حضور شبانه روزی مردم در بیمارستانها بر استمرار فعالیتهای غربالگری و ارائه آموزشهای کنترل فشار خون به مردم تاکید شد.

برنامه غربالگری طرح بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه ادامه دارد.

ابوالفضل امتحانی

روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان