یک باب داروخانه متخلف در شهر زاهدان پلمپ شد

شب گذشته یک باب داروخانه روزانه در شهر زاهدان به سبب تخلف و همچنین درگیری فیزیکی پرسنل آن با بازرسان داروئی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با دستور مستقیم دادستان پلمپ شد.

1398/03/04 - 22219


خبـــــر

 

یک باب داروخانه متخلف در شهر زاهدان پلمپ شد

 

 

شب گذشته یک باب داروخانه روزانه در شهر زاهدان به سبب تخلف و همچنین درگیری فیزیکی پرسنل آن با بازرسان داروئی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با دستور مستقیم دادستان پلمپ شد.

به گزارش روابط عمومی- دکتر فرزانه فرجیان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب گفت: پرونده تخلفات داروخانه مذکور پس از تکمیل مستندات جهت صدور رای، به کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و تعزیرات حکومتی استان ارجاع خواهد شد.

وی  تصریح کرد: مطابق قوانین و مقررات، فعالیت داروخانه های روزانه در ایام تعطیلات ممنوع است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

تهیه و تنظیم : محمدرضا یاوری