آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان

تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان و اعلام نیاز دانشگاه های علوم پزشکی زابل و ایرانشهر آماده عزیمت به این مناطق هستند.

1398/01/25 - 21562


خبــــر

آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان

تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان و اعلام نیاز دانشگاه های علوم پزشکی زابل و ایرانشهر آماده عزیمت به این مناطق هستند.
به گزارش روابط عمومی- دکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر 3 تیم ارزیاب، 7 دستگاه آمبولانس و 25 نفر تکنسین آماده اعزام هستند.
وی با بیان اینکه شورای پیشگیری از بحران در تمام بیمارستان های تحت پوشش تشکیل شده است ادامه داد: بر اساس مصوبه این شورا، اعمال محدودیت در اخذ مرخصی توسط همکاران، تهیه اقلام مورد نیاز جهت حفاظت از بیمارستان ها، تامین دپوی دارویی انجام شده است.
دکتر میری علی آباد تصریح کرد: تعداد تخت های بستری در برخی بخش ها افزایش یافته و متخصصین آنکال برای پشتیبانی از شرایط تعیین شده اند.
وی افزود: تمام برنامه ریزی های لازم جهت پیشگیری و مدیریت بحران در سطح بیمارستانی و ستاد بحران دانشگاه تدوین و ابلاغ شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ابراز امیدواری کرد: با تمهیدات اندیشیده شده توسط تمام دستگاه های اجرایی استان، شاهد گذر از این شرایط بدون بروز مشکل و خسارت باشیم.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

 

تهیه و تنظیم :مهدیه کیخوایی