قدردانی فرماندار و نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی از تلاش ها و خدمات نظام سلامت در این شهرستان

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سراوان با ارسال پیام های جداگانه، از خدمات یک ساله تلاشگران نظام سلامت در این شهرستان، قدردانی کردند.

1397/12/21 - 21222خبـــــر
قدردانی ها مجدد از حوزه بهداشت و درمان سراوان

قدردانی فرماندار و نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی از تلاش ها و خدمات نظام سلامت در این شهرستان

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سراوان با ارسال پیام های جداگانه، از خدمات یک ساله تلاشگران نظام سلامت در این شهرستان، قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی- آقای درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی در پیام ارسالی به بیمارستان سراوان، احترام و اکرام به ارباب رجوع، تقویت حضور و انجام امور محوله به نحو احسن برای پیشرفت و خدمت رسانی به مردم را از جمله ویژگی های تلاشگران این بیمارستان عنوان کرده است.
آقای نارویی فرمانداز سراوان هم در پیامی ضمن قدردانی از مجموعه خدمات ارائه شده، حسن همکاری با انجمن حمایت از زندانیان و خدمت رسانی به خانواده مددجویان را از جمله اقدامات قابل تحسین همکاران این بیمارستان عنوان کرده است.
چندی پیش نیز شهردار و شورای شهر سراوان با ارسال لوح سپاس، از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قدردانی کرده بودند.

                           روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان