تشکیل اولین کمیته علمی - مشورتی کارگروه دانشگاهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نخستین کمیته علمی- مشورتی کارگروه دانشگاهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور مدیر کل اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

1397/12/21 - 21213


خبـــر

تشکیل اولین کمیته علمی - مشورتی کارگروه دانشگاهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نخستین کمیته علمی- مشورتی کارگروه دانشگاهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور مدیر کل اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی-مهندس بامری معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این جلسه از متخصصین و پژوهشگران و صاحب نظران علوم اجتماعی با عنوان بازوهای فکری و مشورتی کارگروه آسیب های اجتماعی یاد کرد و خواستار همراهی گروه آسیب های اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در جهت الویت سنجی ، طراحی و پیشنهاد مدل های مداخلاتی شد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به آسیب های اجتماعی بر لزوم همکاری بین بخشی و جلب مشارکت سمن ها و موسسات خیریه در امر پیشگیری تاکید کرد و گفت: هدف از تشکیل کمیته علمی - مشورتی کارگروه دانشگاهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی تعیین الویت های آسیب های اجتماعی تحت پوشش دانشگاه، پایش و ارزشیابی برنامه های منطقه ای در حوزه آسیب های اجتماعی، انجام مشاوره علمی به منظور اجرای پژوهش های نظری و مداخله ای، تدوین محتوای آموزشی برای کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و عموم مردم در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی و اجرای پانل ها و کارگاه ها و همایش هایی تخصصی می باشد.
دکتر خنجرخانی مدیر کل اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن اعلام آمادگی بمنظور تعامل و هم افزایی بیشتر برای شناسایی و رفع اسیب ها و معضلات موجود در منطقه و استان افزود: برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز به همکاری بین بخشی کلیه سازمان های مرتبط داریم.
وی افزود باید به دنبال راه های افزایش نشاط در میان جوانان و خانواده باشیم و با ایجاد جایگزین های مناسب افراد به سمت رفتارهای سالم هدایت کنیم.
وی اجرای مراسم آشنایی با آداب و رسوم ایرانی اسلامی را از نمونه های موفق در ایجاد پویایی و نشاط در جوانان نام برد.
در پایان تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکاه علوم پزشکی زاهدان با هدف منسجم شدن پژوهش در حوزه SDH و عدالت در سلامت، استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی، مراکز تحقیقاتی طرفین در جهت بررسی مشکلات بهداشتی در لایه های مختلف جامعه و تلفیق علوم اجتماعی و بهداشتی در راستای ارتقای سلامت ، توانمندسازی جامعه هدف، اجرای مداخلات آموزشی محیطی امضاء شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان